Aktualności

2024-02-07 Co robiliśmy dla Was i z Wami w 2023 roku (część III)

Wiele czasu poświęcamy w Federacji na zabieganie o sprawy III sektora. Na czym to polega? Reprezentując naszych członków wypracowujemy konkretne rozwiązania, które mają rozwijać działalność NGO, ułatwiać aktywność obywatelską i zachęcać do angażowania się dla dobra wspólnego. W 2023 roku takich przedsięwzięć było całe mnóstwo.

Przy Federacji działa Forum Dobrego Prawa – grupa, która zajmuje się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy są absolwentami naszej Szkoły Stanowienia Prawa. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Co jakiś czas organizujemy spotkania Forum, aby podsumowywać dotychczasowe działania, planować i wdrażać kolejne oraz uzupełniać kompetencje. Podczas spotkania w lutym konsultowaliśmy propozycje III sektora na wybory parlamentarne i ustalaliśmy jak zabiegać o sprawy organizacji pozarządowych w zakresie korzystania z funduszy europejskich. W kwietniu przeprowadziliśmy warsztaty o tworzeniu filmów do internetu, spotkanie z think-tankiem obywatelskim i dyskusję o tematach, które powinny stać się przedmiotem rzecznictwa dla Forum. A w październiku zrealizowaliśmy warsztat dot. umiejętności przygotowania dobrych ankiet badawczych oraz spotkanie robocze o tworzeniu scenariuszy filmów, które dotyczą spraw ważnych dla III sektora i rzecznictwa interesów NGO.

Ważnym przedsięwzięciem 2023 roku był konkurs na wsparcie inicjatyw rzeczniczych NGO, tzw. bony rzecznicze. Przyznaliśmy środki na działania społeczników i organizacji, którzy przeprowadzili m.in. konsultacje zagospodarowania wspólnej przestrzeni gminnej w Osieku, dwa spacery badawcze w Bydgoszczy, badanie o problemach transportowych studentów w województwie zakończone raportem, proces służący stworzeniu koalicji na rzecz zdrowia psychicznego w powiecie lipnowskim, spotkanie i konsultacje w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w Bydgoszczy, działania służące wypracowaniu planu wspólnych działań organizacji dla lokalnej społeczności w Rogóźnie oraz wypracowanie kodeksu praw obywateli TBS.

Wsparliśmy także, zapewniając finansowanie i prowadzących, procesy konsultacji związane m.in. z wypracowaniem z udziałem szerokiej grupy mieszkańców Lokalnej Strategii Rozwoju w Brodnicy, z opracowaniem raportu z badania problemów i potrzeb osób chorujących psychicznie, z włączenia mieszkańców gminy Dragacz w planowanie przyszłości gminy z wykorzystaniem gry partycypacyjnej, z wprowadzeniem zmian do trzech rządowych programów związanych ze wspieraniem osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Od stycznia 2023 roku, dzięki Waszym głosom poparcia, uczestniczymy w Komitecie Monitorującym program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Społeczeństwo obywatelskie reprezentowane jest w Komitecie przez 12 podmiotów, z których każdy wskazał dwuosobowy zespół (tzw. członka i zastępcę członka). To duża grupa. Po każdym posiedzeniu Komitetu przygotowujemy podsumowanie, wskazując co wynika z prac Komitetu dla kujawsko-pomorskich NGO (przykład >>). Prowadzimy też grupę dyskusyjną na Facebooku poświęconą Komitetowi. Uczestniczymy w grupach roboczych Komitetu, w których zgłaszamy uwagi wypracowane razem z organizacjami podczas spotkań i dyskusji.

Dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w tych wydarzeniach!

  Działania Federacji w latach 2022-24
dofinansowane z Funduszy Norweskich 
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny