Aktualności

2023-10-04 Bony rzecznicze: rozstrzygamy IV nabór

Kolejne trzy bony na działania rzecznicze przyznaliśmy w wyniku czwartego naboru w konkursie "Bony rzecznicze na działania organizacji pozarządowych i osób aktywnych społecznie". Oznacza to, że łącznie wsparliśmy 8 przedsięwzięć. A konkurs... zamykamy. 

Konkurs "Bony rzecznicze..." to nasz nowy pomysł na rozwijanie działań organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla sektora obywatelskiego. Inaczej mówiąc, konkurs ma pomóc podjąć i zrealizować wspólne działania rzecznicze organizacji pozarządowych z województwa. Dlatego działania finansowane z bonów mogą dotyczyć np. stworzenia petycji i zebrania pod nią podpisów, przygotowania i przeprowadzenia spotkania tematycznego w danej sprawie, organizacji spaceru badawczego w ramach konsultowania przestrzeni, pozyskania opinii prawnej lub ekspertyzy ważnej dla aktywności rzeczniczej, przygotowania projektu konkretnej procedury współpracy organizacje-samorząd, kosztów uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, kosztów rozesłania stanowiska do licznej grupy odbiorców itp. To wszystko formy działań rzeczniczych, które mają pomóc we wspólnym działaniu organizacji i/lub grupy osób aktywnych. 

Wyniki czwartego naboru

W ostatni poniedziałek września br. upłynął czwarty termin naboru wniosków w konkursie. Tym razem otrzymaliśmy trzy aplikacje. W wyniku przeprowadzonej oceny przez Komisję Oceny wszystkie trzy inicjatywy otrzymały wsparcie finansowe:


-----

Przez cztery miesiące konkursu, czyli w czterech kolejnych naborach aplikacji otrzymaliśmy łącznie 16 aplikacji. Wsparliśmy 8 inicjatyw. Gratulujemy Wyróżnionym!

W związku z wykorzystaniem dostępnej puli środków i osiągnięciem założeń konkursu, kończymy nabór wniosków.
Oznacza to, że planowane dwa kolejne nabory (w październiku i listopadzie br.) nie odbędą się.

Dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie!

  
Konkurs jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.