Aktualności

2023-04-20 Porozmawiajmy o wsparciu osób chorujących psychicznie w Kujawsko-Pomorskiem

Przez kilka miesięcy trwało w Toruniu badanie problemów i potrzeb osób chorujących psychicznie, które prowadziła RC Fundacja konsultingu i rehabilitacji. Na podstawie wyników opracowano rekomendacje dla istniejącego systemu wsparcia osób chorujących. Teraz rekomendacje zostaną zweryfikowane podczas spotkania konsultacyjnego, organizowanego w oparciu o grant ze środków Federacji.

Opisane w raporcie z badania doświadczenia osób chorujących psychicznie mają "toruńską perspektywę", tzn. uczestniczki i uczestnicy badania dzielili się swoimi doświadczeniami z korzystania z różnych form pomocy dostępnych w Toruniu. Aby obraz był szerszy, autorzy raportu z RC fundacji konsultingu i rehabilitacji chcą go zweryfikować w rozmowie z osobami zajmującymi się na co dzień wsparciem chorujących, ich rodzin, otoczenia i samych zainteresowanych z całego województwa. Co ma być efektem? Propozycje rozwiązań, które trafią do władz lokalnych i krajowych, właściwych komisji sejmowych, ministerstw itp.

Spotkanie konsultacyjne prezentujące raport i pozwalające na pogłebioną dyskusję odbędzie się we czwartek, 27 kwietnia 2023 r. w godz. 13.00-16.00 w Centrum Opieki Wytchnieniowej „Dom Światła” (ul. Lampkowskiego 31, Grębocin k. Torunia).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a zaproszenie kierowane jest do osób zainteresowanych tematyką wsparcia osób chorujących psychicznie, w tym instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, rodzin i otoczenia osób chorujących.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu mogą się zgłosić przez formularz dostępny <<<tutaj>>>.

---
Raport z badania do pobrania: Badanie problemów i potrzeb osób chorujących psychicznie w kontekście świadczonych form wsparcia >>

 


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.