Aktualności

2023-11-27 Spotkanie: Asystentura, wytchnieniówka, mieszkalnictwo

Zapraszamy na spotkanie warsztatowe podczas którego chcemy porozmawiać o konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a dotyczących asystentury osób z niepełnosprawnościami, wsparcia wytchnieniowego dla opiekunów oraz mieszkalnictwa wspieranego. Mimo, że to kolejne spotkanie w tym temacie, zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć do dyskusji i wspólnej pracy. Zapraszamy do Torunia, 06 grudnia br.

Organizacje pozarządowe aplikujące w tych konkursach wskazują na przedłużające się procedury i realizację możliwą tylko przez kilka miesięcy w roku dla tych teoretycznie całorocznych zadań. Podkreślają brak waloryzacji kwot wynagrodzeń asystenta, niewłaściwe podejście do rozliczania potrzeb osoby korzystającej z asystenta, zbyt krótki dopuszczalny czas trwania opieki wytchnieniowej, niejasne zasady i brak standardu dystrybucji środków w przypadku zlecania zadania przez samorząd do organizacji. Jako grupa przedstawicieli NGO z województwa kujawsko-pomorskiego widzimy problemy i bariery w sposobie dystrybucji pieniędzy publicznych i realizacji wspieranych w konkursach usług. Chcemy zmienić zasady naboru i realizacji projektów.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu roboczym, na którym w gronie organizacji wspólnie dopracujemy propozycje zmian i plan wprowadzenia ich w życie. O wcześniejszych spotkaniach i ustaleniach w tym temacie przeczytacie w tej informacji >>.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny (zapewniamy m.in. warunki do wspólnej dyskusji i poczęstunek), niezbędne jest jednak zgłoszenie przez formularz uczestnictwa.


Serdecznie zapraszamy!  
Wydarzenie jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.