Aktualności

2023-08-31 Spotkanie konsultacyjne, grupa robocza i…

Wyzwań rzeczniczych nie odkładamy na wakacje – najpierw spotkanie warsztatowe w lipcu, a teraz, w sierpniu, kontynuacja z grupą najbardziej zaangażowanych. O jakim temacie mowa? O rządowych programach finansujących działania adresowane do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

Podczas jednodniowych warsztatów w lipcu szukaliśmy pomysłów na wyższą dostępność i efektywność programów skierowanych na rozwijanie i finansowanie wsparcia wytchnieniowego, asystentury dla osób z niepełnosprawnościami oraz mieszkalnictwa wspomaganego/chronionego. Na kolejnym spotkaniu, tym razem w siedzibie Federacji (23.08.), analizowaliśmy postulowane zmiany w dwóch konkursach - tych dotyczących asystentury i wsparcia wytchnieniowego. Część rekomendacji dotyczy daleko idących zmian, jak ułatwienia dostępu do finansowania przez organizacje pozarządowe, wprowadzenie nowych zasad realizacji i rozszerzenie grupy odbiorców. Druga część propozycji odnosi się wprost do regulaminów konkursów.

Powstała w trakcie dyskusji i ustaleń grupa robocza spotka się ponownie we wrześniu, by wypracować plan upowszechnienia wypracowanych rekomendacji, w tym ich przekazanie ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej. W naszych spotkaniach biorą udział przedstawicielki i przedstawiciele kujawsko-pomorskich organizacji: Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Volo Vivere" z Brodnicy, Fundacji "Światło" z Torunia, Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu, Spółdzielni Socjalnej "Empatia" z Włocławka, Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu, Fundacji "Kaktus" z Bydgoszczy oraz Federacji.

Konsultacje trzech rządowych programów skierowanych na wsparcie osób z niepełnsoprawnościami i ich rodzin to pomysł Federacji. Programy te nie są obecnie konsultowane przez instytucje publiczne.

  
Działanie jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.