Aktualności

2023-06-05 Wytchnieniówka, asystentura i mieszkalnictwo – szukamy rozwiązań

W Toruniu organizujemy spotkanie konsultacyjne poświęcone możliwościom wykorzystania przez organizacje pozarządowe programów rządowych skierowanych na finansowanie działań adresowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

Rozmawiać będziemy o rozwiązaniach stosowanych w programach ogólnopolskich, które… tylko w niewielkim stopniu dostępne są dla organizacji pozarządowych. Dlatego poza identyfikacją i omówieniem problemów w zakresie dostępu do środków ministerialnych, skupimy się na zebraniu i ustaleniu zmian i postulatów środowiska pozarządowego do tych programów.

Spotkanie ma charakter szkoleniowo-konsultacyjny, tzn. w pierwszej części pozwala na zapoznanie się z trzema rządowymi programami na rzecz rozwijania i finansowania wsparcia wytchnieniowego, asystentury dla osób z niepełnosprawnościami oraz mieszkalnictwa wspomaganego/chronionego, a w drugiej części poświęcone jest zebraniu i przedyskutowaniu propozycji NGO do tych programów oraz zaplanowaniu konkretnych działań konsultacyjnych na rzecz ich wprowadzenia.

Uczestnikom gwarantujemy możliwość dyskusji i udziału w procesie konsultacyjnym!

Informacje organizacyjne:
Spotkanie odbędzie się 11 lipca br. w godz. 09:00-16:00 w Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu przy ul. Młodzieżowej 31a. Zapewniamy poczęstunek podczas przerw kawowych i lunch, a udział jest nieodpłatny dla uczestników, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia przez formularz dostępny tutaj >>.

 

 
Spotkanie jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.