Aktualności

2023-04-22 Nowe rozwiązania dla rzecznictwa (po spotkaniu Forum Dobrego Prawa)

Drugi raz w tym roku zorganizowaliśmy weekendowe spotkanie Forum Dobrego Prawa. Tym razem dla blisko 25-osobowej grupy uczestniczek i uczestników zaplanowaliśmy warsztaty o tworzeniu filmów do internetu, spotkanie z think-tankiem obywatelskim i czas na dyskusję o tematach, które powinny stać się przedmiotem rzecznictwa dla Forum.

Forum Dobrego Prawa to działająca przy Federacji grupa, która zajmuje się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy są absolwentami naszej Szkoły Stanowienia Prawa. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Co jakiś czas organizujemy spotkania Forum, aby podsumowywać dotychczasowe działania, planować i wdrażać kolejne oraz uzupełniać kompetencje.

W piątek i sobotę, 21 i 22 kwietnia, spotkanie Forum odbyło się w Ciechocinku (o poprzednim spotkaniu przeczytacie tutaj >>) i poświęciliśmy je warsztatom tworzenia filmów z przeznaczeniem do internetu. Skąd taki zakres szkolenia? Szukamy pomysłów na urozmaicenie form i sposób rzecznictwa, a filmy mogą nie tylko upowszechniać aktywność konsultacyjną, ale także być jej narzędziem. Kolejnym elementem spotkania Forum była rozmowa z think-tankiem Warsaw Enterprise Institute na temat metod pracy i skuteczności działań think-tanku. Nie było to pierwsze spotkanie z organizacją działającą w formule think-tanku - od dłuższego czasu konsekwentnie uczymy się od doświadczonych podmiotów kolejnych metod pracy. Dużo czasu podczas spotkania poświęciliśmy także na dyskusję nad prowadzonymi i planowanymi działaniami konsultacyjnymi i rzeczniczymi. W efekcie mamy kilka kolejnych tematów do dalszej pracy.

Forum Dobrego Prawa spotka się ponownie we wrześniu. 

 

  Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.