Aktualności

2023-02-25 Pracowity weekend dla rzeczników (spotkanie Forum Dobrego Prawa)

W ostatni piątek i sobotę lutego br. zorganizowaliśmy kolejne spotkanie Forum Dobrego Prawa, podczas którego w 25-osobowej grupie planowaliśmy działania rzecznicze, konsultowaliśmy propozycje III sektora na wybory parlamentarne i ustalaliśmy jak zabiegać o sprawy organizacji pozarządowych w zakresie korzystania z funduszy europejskich.

Forum Dobrego Prawa to działająca przy Federacji grupa, która zajmuje się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy są absolwentami naszej Szkoły Stanowienia Prawa. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Co jakiś czas organizujemy spotkania Forum, aby podsumowywać dotychczasowe działania, planować i wdrażać kolejne oraz uzupełniać kompetencje.

Tym razem Forum odbyło się w Toruniu (o poprzednim spotkaniu przeczytacie tutaj >>) i poświęciliśmy je czterem zagadnieniom: (1) Organizacje pozarządowe a fundusze UE – przestrzeń dla rzecznictwa interesów i zabiegania o sprawy III sektora. Tę część poświęciliśmy przeglądowi informacji o dostępności tzw. nowych funduszy unijnych, przybliżeniu programów finansowanych z tych środków oraz wyzwaniom i możliwościom dla sektora pozarządowego w zakresie dostępu i korzystania z funduszy UE. (2) Propozycje NGO dotyczące uproszczeń dla III sektora na wybory parlamentarne 2023 roku. Przeprowadziliśmy długą dyskusję konsultując postulaty przygotowane przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i adresowane do partii politycznych, które wezmą udział w tegorocznych wyborach; (3) Najefektywniejsze rozwiązanie dla konsultowania dokumentów online – szukaliśmy pomysłów i budowaliśmy koncepcję rozwiązania internetowego, bowiem chcemy rozwinąć i udoskonalić naszą stację-konsultację.pl; (4) Plany procesów rzeczniczych – zaplanowaliśmy trzy procesy konsultacyjne przygotowane przez uczestniczki i uczestników Forum w trzech bardzo różnych obszarach tematycznych na które przeznaczymy specjalnie na ten cel przygotowane środki finansowe. Trzy doświadczenia pomogą nam wypracować modelowe procesy konsultacji.

Następne dwudniowe spotkanie Forum już w kwietniu tego roku.