Aktualności

2023-04-24 Pomysły na działania? Brodnica zaprasza na spotkania

Sześć spotkań na ważne tematy i prawie 100 osób, które wzięły udział w procesie konsultacyjnym. W Brodnicy powstaje Lokalna Strategia Rozwoju czyli plan i pomysły na wykorzystanie środków unijnych na rzecz społeczności miasta. Część środków na realizację konsultacji pochodzi z grantu od Federacji.

Lokalna Strategia ma pomóc w rozwijaniu działań na rzecz mieszkańców Brodnicy, a w szczególności: osób starszych, młodzieży, rodziców i osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu z projektu realizowanego przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych, prace nad programem realizowane są od początku z mieszkańcami. Jeszcze w ubiegłym roku, dzięki pierwszym spotkaniom pilotażowym Lokalnej Grupie Działania – stowarzyszenia, które prowadzi konsultacje – udało się ustalić wstępne kierunki i obszary, których będzie dotyczył dokument.

Obecnie trwają spotkania z wybranymi grupami mieszkańców Brodnicy, do których mają być kierowane działania. W całym procesie konsultacyjnym przewidziano aż 5 spotkań focusowych, podczas których uczestnicy opowiedzą o swoich problemach i potrzebach. Będą więc nie tylko konsultować nową strategię, ale przede wszystkim wezmą czynny udział w jej tworzeniu. W proces cały czas można się włączyć poprzez wypełnienie cyfrowej ankiety (LINK). Wyniki, czyli zebrane problemy, inspiracje i pomysły mieszkańców zostaną przedstawione na dodatkowym spotkaniu konsultacyjnym, zanim jeszcze nowy dokument zostanie w pełni opracowany.

Zespół tworzący strategię stawia sobie za cel przygotowanie przejrzystego i jasnego w odbiorze dokumentu, który przysłuży się w realizacji wielu ciekawych i rozwijających działań na rzecz mieszkańców.
 


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.