Aktualności

2023-11-02 Ankiety i filmy… narzędzia dla rzecznictwa (po Forum Dobrego Prawa)

Po raz trzeci w tym roku zorganizowaliśmy weekendowe spotkanie Forum Dobrego Prawa – naszej grupy reprezentantek i reprezentantów organizacji pozarządowych, którzy włączają się w aktywności służące zmianom prawa, szukania lepszych rozwiązań dla działalności pozarządowej i rzecznictwa interesów III sektora.

Forum Dobrego Prawa to działająca przy Federacji grupa, która zajmuje się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy są absolwentami naszej Szkoły Stanowienia Prawa. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa. Co jakiś czas organizujemy spotkania Forum, aby podsumowywać dotychczasowe działania, planować i wdrażać kolejne oraz uzupełniać kompetencje.

Dwa dni, piątek i sobotę, 27 i 28 października br., poświęciliśmy warsztatom z zakresu umiejętności przygotowania dobrych ankiet badawczych (to w pierwszym dniu spotkania) oraz tworzeniu scenariuszy i rozwiązań dla filmów, które dotyczą spraw ważnych dla III sektora i rzecznictwa interesów NGO (to podczas drugiego dnia). Dlaczego rozmawialiśmy właśnie o tych zagadnieniach? Bowiem badanie potrzeb, w tym umiejętność pozyskiwania danych o dobrej jakości to punkt wyjścia do przygotowania i realizacji konkretnych procesów rzeczniczych. Z kolei filmy chcemy poświecić i wykorzystać nie tylko dla popularyzacji spraw, o które zabiegamy, ale też dla prezentacji konkretnych stanowisk i opinii. Zwłaszcza, że już w kwietniu tego roku dla Forum zorganizowaliśmy warsztaty z tworzenia filmów z przeznaczeniem do internetu.

Kolejne spotkanie Forum zaplanowaliśmy na I kwartał 2024 roku.

 
Spotkanie Forum jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.