Aktualności

2023-03-10 Nowy komitet – nowa reprezentacja NGO
Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego FEdKP, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

No i jest – Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskiej dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 rozpoczął pracę. To gremium bez którego decyzji środki UE w województwie nie mogą być wydawane i w którym obecna jest całkiem liczna reprezentacja organizacji pozarządowych.

Jeszcze w grudniu 2022 informowaliśmy o trwającym naborze reprezentacji NGO do składu Komitetu i wyjaśnialiśmy „o co chodzi z tym Komitetem” (informacja >>). W styczniu 2023 zachęcaliśmy Was do oddania głosu na reprezentację NGO i prosiliśmy o poparcie także naszej kandydatury (informacja >>). A dzisiaj, 10 marca 2023, Komitet spotkał się na pierwszym posiedzeniu – wśród jego 56 członków jest 9-osobowa reprezentacja organizacji pozarządowych wyłoniona w wyborach, a także przedstawiciel podmiotów ekonomii społecznej oraz dwoje przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. Oznacza to, że społeczeństwo obywatelskie reprezentowane jest w Komitecie przez 12 podmiotów, z których każdy wskazał dwuosobowy zespół (tzw. członka i zastępcę członka).

Komitet Monitorujący nadzoruje wydawanie środków unijnych w naszym województwie, które przewidziane zostały w najbliższych latach z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Pieniądze z tego programu zostaną przeznaczone na projekty infrastrukturalne i na projekty „miękkie”. Realizatorami jednych i drugich przedsięwzięć mogą być także organizacje pozarządowe z regionu (obok przedsiębiorstw, samorządów i instytucji publicznych). Do zadań komitetu należy m.in. ustalanie zasad i kryteriów konkursów, nadzór nad wydatkowaniem środków i dbanie o ułatwienia dla realizatorów projektów.

Dzisiejsze, inauguracyjne posiedzenie Komitetu odbyło się w toruńskim Ratuszu Staromiejskim – był czas na prezentacje wprowadzające, wręczenie aktów powołania do Komitetu i dyskusję nad regulaminem Komitetu. W tym roku odbędzie się jeszcze siedem posiedzeń komitetu podczas których wypracowywane i przyjmowane będą kryteria konkursowe dla kolejnych naborów projektów – tych naborów w 2023 roku ogłosoznych zostanie... 101 (tak, sto jeden). Najbliższe spotkanie Komitetu – 31 marca br.

Skład reprezentacji organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej i lokalnych grup działania w Komitecie Monitorującym program FEdKP 2021-2027 >>

Informacja o pierwszym posiedzeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu >>