Aktualności

2022-12-29 O co chodzi z „naborem do Komitetu Monitorującego”?

Od 21 grudnia br. co kilka dni Urząd Marszałkowski rozsyła do kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych maila z informacją o „trwającym naborze do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027”. Wyjaśniamy... o co chodzi w tej informacji, czym jest komitet monitorujący, dlaczego organizacje powinny mieć w nim swoją reprezentację i na czym polega nabór chętnych udziałem w komitecie.

Informacja, którą Biuro Współpracy z Organizacji Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego wysyła do stowarzyszeń i fundacji z województwa, chociaż przekazywana jest w formie maila, zawiera wyłącznie „ogłoszenie wyborcze” niepoprzedzone żadnym komentarzem lub wyjaśnieniem. W efekcie trudno jest zrozumieć kto jest adresatem informacji i dlaczego jest ona ważna dla kujawsko-pomorskich NGO. Sama treść informacji nie tłumaczy na czym polega „nabór”, a nawet myli elementy procedury wyborczej.

  • Po co Komitet Monitorujący? Przez najbliższe lata nasze województwo wydawać będzie środki unijne realizując program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Pieniądze z tego programu zostaną przeznaczone na projekty infrastrukturalne i na projekty „miękkie”. Realizatorami jednych i drugich przedsięwzięć mogą być także organizacje pozarządowe z regionu (obok przedsiębiorstw, samorządów i instytucji publicznych). Zgodnie z unijnymi wymogami nad wydatkowaniem środków ma czuwać komitet monitorujący, w którego skład wchodzą także organizacje pozarządowe. Do zadań komitetu należeć będzie m.in. ustalanie zasad i kryteriów konkursów, nadzór nad wydatkowaniem środków i dbanie o ułatwienia dla realizatorów projektów.
     
  • Dlaczego organizacje pozarządowe w Komitecie Monitorującym? Organizacje pozarządowe mogą korzystać ze środków UE jako projektodawcy, ale także mogą uczestniczyć w Komitecie Monitorującym i w ten sposób podejmować decyzje o programie. Dla stowarzyszeń i fundacji zostało zapewnionych aż 10 miejsc w komitecie, które nazywane są miejscami tematycznymi i mają zagwarantować udział organizacji specjalizujących się w konkretnych obszarach tematycznych.
     
  • Jak przebiega procedura wyborcza dla organizacji pozarządowych do Komitetu? Wybory ogłasza Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego (RDPP), która najpierw prowadzi nabór kandydatów na poszczególne miejsca tematyczne. Warto zwrócić uwagę, że kandydatami są organizacje pozarządowe, a nie konkretne osoby z organziacji! Nabór trwa do 09 stycznia 2023 roku i odbywa się elektronicznie (zgłoszenia wysyła się mailem). Po zebraniu zgłoszeń organizacji-kandydatów odbędzie się dwudniowe głosowanie na organizacje-kandydatów.
     
  • Jakie miejsca tematyczne przewidziane są dla organizacji? Miejsca tematyczne związane są z zagadnieniami, którymi zajmuje się bezpośrednio lub pośrednio program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Organizacje mogą składać swoje kandydatury w obszarach: (1) organizacja działająca na rzecz praw podstawowych, (2) federacja organizacji pozarządowych, (3) organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska, (4) organizacja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami, (5) organizacja działająca na rzecz promowania włączenia społecznego, (6) organizacja działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn, (7) organizacja działająca na rzecz niedyskryminacji oraz (8) organizacje właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem (w tym ostatnim obszarze zaplanowane są trzy miejsca dla NGO).


Zachęcamy Was do zgłaszania kandydatur do Komitetu Monitorującego! Nabór trwa do 09 stycznia 2023 roku.

A poniżej zamieszczamy materiały przygotowane przez organizatora wyborów, czyli Wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego:

1. Oficjalne ogłoszenie o naborze do Komitetu Monitorującego,
2. Kalendarz wyborczy,
3. Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Monitorującego

Oficjalna informacja o naborze do Komitetu ze strony ngo.kujawsko-pomorskie.pl >>