Aktualności

2022-02-07 Rozwijamy się, czyli podsumowanie pewnego projektu

Przez ponad dwa lata Federacja korzystała ze wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO 1a). Program ten rozwojowi organizacji, czyli finansowo pomaga w realizacji tych celów i pomysłów organizacji, na które często brakuje nam w NGO pieniędzy.

Gdy przystępowaliśmy do realizacji projektu zależało nam na integracji osób aktywnych w organizacjach członkowskich, na rozwijaniu oferty dla członków Federacji, na stworzeniu mechanizmu wspierania merytorycznego przedstawicieli Federacji w gremiach opiniodawczo-doradczych oraz na upowszechnianiu naszych działań. To w odpowiedzi na te wyzwania powstały inicjatywy tak różne jak:

 • "śniadania pozarządowe", które zainicjowaliśmy w 2019 roku i kontynuujemy do dziś w formie regularnych spotkań organizując je w formie „stacjonarnej” i w formie „zdalnej”. W sumie odbyło się już 109 śniadań pozarządowych (więcej informacji >>),
   
 • plan współpracy ponadnarodowej, który zaowocował m.in. dwoma wyjazdami studyjnymi dla organizacji członkowskich do Gruzji i do Norwegii, a w tym roku przygotowujemy się do wspólnych projektów z partnerami zagranicznymi (więcej informacji >>),
   
 • sekretariat rzeczniczy”, który monitoruje zmiany w prawie oraz aktywność gremiów międzysektorowych i reprezentantów NGO w tych gremiach, a jednocześnie finansuje opracowanie opinii prawnych, ekspertyz oraz spotkań ze środowiskiem NGO na potrzeby reprezentantek i reprezentantów organizacji aktywnych w zespołach międzysektorowych (więcej informacji >>),
   
 • kampania fundraisingowa na rzecz organizacji członkowskich i Federacji, której zasady przyjęło Walne Zebranie Członków Federacji, a która – dzięki nawiązanym w minionym roku kontaktom – trwa nadal (więcej informacji >>),
   
 • cykl wydarzeń dot. 10-lecia Federacji, na które złożył się m.in. konkurs, w którym przyznaliśmy 16 grantów jubileuszowych dla organizacji z regionu na inicjatywy służące integracji III sektora oraz kolejne cztery granty na wspólne przedsięwzięcia naszych członków, publikacja podsumowująca dotychczasową działalność Federacji oraz trzy filmy o naszych działaniach.

Wszystkie powyższe pomysły i działania zostały wypracowane przez reprezentantki i reprezentantów organizacji członkowskich działających w formule grup roboczych. I każde z tych działań było dla nas nowym doświadczeniem. Obecnie korzystamy z tych doświadczeń i rozwijamy je nadal.