Aktualności

2021-05-31 Granty dla naszych organizacji członkowskich (rozstrzygnięcie)

Rozstrzygnęliśmy konkurs grantowy dla naszych organizacji członkowskich – na cztery inicjatywy sześciu organizacji przekażemy blisko 14 tys. złotych. Każda z dofinansowanych inicjatyw jest albo działaniem wspólnym organizacji członkowskich, albo inicjatywą na rzecz organizacji członkowskich Federacji.

O ogłoszeniu i zasadach konkursu pisaliśmy przed miesiącem (informacja tutaj >>). Dzisiaj rozstrzygamy konkurs, w którym przyznaliśmy cztery granty na pomysły zaplanowane przez konkretną organizację lub organizacje działające wspólnie.Co wydarzy się przy wsparciu grantów? Fundacja „Daj szansę”Fundacja Kaktus zaproponowały inicjatywę, która ma na celu przygotowanie planu działań wsparcia niesamodzielnych rodzin sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w kilkuetapowym procesie włączającym wielu interesariuszy. Fundacja ŚwiatłoRC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji wspólnie stworzą ogród sensoryczny – korzystać będą z niego pacjenci w śpiączce (podopieczni Fundacji Światło), a przygotują go podczas warsztatów osoby z zaburzeniami psychicznymi (podopieczni RC Fundacji). Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa zaplanowało warsztaty dla osób reprezentujących organizacje członkowskie Federacji z zakresu umiejętności odręcznego wizualizowania treści prezentacji, tworzenia własnych wzorców rysunkowych, opowiadania i notowania obrazami. Z kolei Fundacja Liberi zachęcać będzie organizacje członkowskie Federacji do budowania konsorcjum służącego rozwojowi zasobów i zaspokajaniu wspólnych celów, dlatego powstanie kompletna strategia tych działań i zawarta umowa między organizacjami.

Działania zaplanowane z grantów zostaną zrealizowane między czerwcem a listopadem tego roku.

Dziękujemy Wszystkim Aplikującym za udział w konkursie i podzielenie się pomysłami!