Aktualności

2021-05-06 Przyznamy granty na działania NGO – ogłaszamy konkurs

W tym roku też mamy granty na działania organizacji pozarządowych w regionie. I właśnie rozpoczynamy nabór wniosków na ich wykorzystanie. Konkurs trwa do 24 maja br.

Z okazji naszych 10 urodzin w ubiegłym roku zorganizowaliśmy dwie edycje konkursu „Granty jubileuszowe Federacji”, w którym przyznaliśmy 18 grantów na działania kujawsko-pomorskich NGO (pisaliśmy o tych działaniach m.in. w tej informacji z maja 2020 i w kolejnej informacji z lipca 2020). W tym roku również ogłaszamy konkurs grantowy. Tym razem, aplikować o środki mogą wyłącznie organizacje członkowskie Federacji.

Dla spójności Federacji najważniejsze jest wspólne działanie organizacji członkowskich oraz działanie na rzecz organizacji członkowskich, dlatego granty przeznaczymy na... działania podejmowane wspólnie przez naszych członków oraz na działania podejmowane przez naszych członków na rzecz organizacji członkowskich.

Zasady organizacji konkursu są bardzo proste – granty przyznajemy na konkretną (jedną) inicjatywę/pomysł zaplanowaną przez konkretną organizację lub organizacje działające wspólnie (“jeden grant na jedną inicjatywę/pomysł”). Ocena złożonych aplikacji jest opisowa, nie przyznajemy punktów, a grant przekażemy w oparciu o umowę grantową na rachunek bankowy organizacji i rozliczymy go na podstawie osiągniętych i udokumentowanych rezultatów. Działania z grantów powinny być przeprowadzone między 01 czerwca a 15 listopada 2021 roku.

Na aplikacje/wnioski o granty czekamy do 24 maja br. Konkurs organizujemy zgodnie z regulaminem, a regulamin to kilka stron z podstawowymi informacjami ważnymi dla aplikowania o granty, a także z informacjami jak granty będziemy rozliczać (stawiamy na rozliczenie przez rezultaty, a nie na podstawie faktur i rachunków). W regulaminie opisaliśmy też jak będzie pracować komisja grantowa oraz zamieściliśmy wzór umowy grantowej.

Regulamin konkursu „Granty jubileuszowe dla organizacji członkowskich Federacji” >>

Aplikacja/wniosek o grant (plik .docx - plik edytowalny) >>
Aplikacja/wniosek o grant (plik .pdf) >>

Zachęcamy także do lektury informacji o podsumowaniu realizacji grantów, które przyznaliśmy w 2020 roku: [1] Był pomysł, był grant, było działanie (część I), [2] Był pomysł, był grant, było działanie (część II) oraz [3] Był pomysł, był grant, było działanie (część III).