Aktualności

2020-12-19 Był pomysł, był grant, było działanie (część III)

Z naszych „grantów jubileuszowych” skorzystało 16 organizacji pozarządowych z województwa. Poniżej publikujemy krótkie inofrmacje o inicjatywach przeprowadzownych przez trzecią grupę z nich, jak i mapkę przedstawiającą listę wszystkich grantobiorców.

Granty jubileuszowe to „prezent” od Federacji dla kujawsko-pomorskich NGO z okazji naszych dziesiątych urodzin. "Okrągła" rocznica powstania Federacji była dla nas okazją do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć były „granty jubileuszowe”, które przyznaliśmy w konkursie pod hasłem „Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji” (konkurs miał dwie edycje). Umowy grantowe zrealizowało 16 organizacji. O pierwszej grupie przedsięwzięć napisaliśmy tutaj >>, a o drugiej grupie w tej informacji >>.

Fundacja Aktywizacji i Integracji z Nowego zorganizowała wypożyczalnię zabawek i sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży na czas trwających ograniczeń związanych z pandemią koronowirusa. Wybrano zabawki, które miały rozwijać kreatywność u dzieci, a przede wszystkim stanowić alternatywę dla aktywności przy komputerze i wypełnić lukę dla odwołanych zajęć w lokalnej świetlicy.

Z kolei Fundacja Arka Bydgoszcz przygotowała swój projekt z myślą o 10 osobach z niepełnosprawnościami, którym zaproponowała zajęcia związane z edukacją obywatelską i aktywizacją społeczną. Odbyły się warsztaty aktywizujące z psychologiem oraz warsztaty edukacyjne z doradcą, które uzupełniły dotychczasową ofertę Fundacji dla jej podopiecznych.

Natomiast Brodnickie Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja zaproponowało inicjatywę adresowaną do rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Dla potrzeb "Kreatywnych warsztatów krawieckich" zakupione zostały maszyny do szycia i niezbędne materiały, a same warsztaty stanowiły formę rozwoju dla rodziców i opiekunów, jak i dobrą okazję do zacieśnienia więzi między uczestnikami.

Spółdzielnia Socjalna Progres z Tucholi zrealizowała program "Usłysz, zobacz, zrealizuj" w którym powstały dostępne online filmy instruktażowe związane z ćwiczeniami, propozycjami aktywności, w tym spędzania wolnego czasu, a przygotowane z udziałem terapeutów i trenerów umiejętności, których wspólnym celem jest przełamywanie uprzedzeń i lęków przed spotkaniem z psychologiem, logopedą czy terapeutą i zachęcenie korzystania z profesjonalnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów związanych z edukacją, wychowaniem czy zdrowiem.

A Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu wykorzystał środki grantu dla rozwoju oferty i jej szerokiego upowszechniania w lokalnej społeczności – wdrożony został bogaty kalendarz dyżurów telefonicznych świadczonych przez zespół 15 specjalistów (psychologów, pedagogów, mediatorów, radców prawnych i doradców obywatelskich) pod wspólnym hasłem "Masz problem? Jesteśmy tuż za rogiem”.

Kompletną listę grantobiorców, którzy zrealizowali swoje inicjatywy w oparciu o „granty jubileuszowe” Federacji można znaleźć na poniższej mapce: