Aktualności

2020-11-15 Był pomysł, był grant, było działanie (część I)

Do końca października br. 16 organizacji z województwa realizowało działania przy wsparciu „grantów jubileuszowych”, które uzyskały z Federacji. Teraz przekazują sprawozdania z grantów. Komu i co udało się zrobić? Prezentujemy podsumowanie pierwszej grupy rozliczonych grantów.

Przypomnijmy, że granty to „prezent” od Federacji dla kujawsko-pomorskich NGO z okazji 10 naszych urodzin. Dziesiąta rocznica powstania Federacji była dla nas okazją do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć były „granty jubileuszowe”, które przyznaliśmy w konkursie pod hasłem „Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji”. W pierwszej edycji konkursu wyłoniliśmy 16 grantobiorców, a w kolejnej („dogrywce”) jeszcze dwie organizacje. Ostatecznie spośród wyłonionych, przedsięwzięcia przy wsparciu z grantu zrealizowało 16 organizacji. O kilku przykładach takich przedsięwzięć piszemy poniżej.

 • Fundacja Melodia Serc (Toruń) postawiła na współpracę z organizacjami pozarządowymi aktywnymi w obszarze sportu tworząc bazę sprzętu i użyczając go innym NGO – przedsięwzięciu nadano nazwę „Dobrodzielni”. Grant jubileuszowy pozwolił dodatkowo na zakup namiotu na imprezy otwarte.
   
 • Pod długim tytułem „Opowiemy Ci o Gordonie, czyli od idei pedagogiki gordonowskiej do efektywnego muzycznego przedsięwzięcia” bydgoska Fundacja Kreatywnej Edukacji przeprowadziła działania on-line podczas których przygotowała filmy o uczeniu się muzyki według teorii E.E. Gordona, jak też zorganizowała koncert gordonowski on-line.
   
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Krzekotowie (gm. Dąbrowa) we współpracy z OSP w Krzekotowie wykorzystało grant na zakup sprzętu (dwie maszyny do szycia) i materiałów na stworzenie dostępnego dla mieszkańców „ekomatu” służącego dystrybucji wyprodukowanych przez uczestniczki projektu maseczek ochronnych i toreb ekologicznych.
   
 • Fundacja EMIC z Torunia zorganizowała przedsięwzięcie pod nazwą „Pełne gary” realizując cztery warsztaty kulinarne z udziałem 83 osób. Spotkania dotyczyły kuchni indonezyjskiej, gruzińskiej, ukraińskiej i amerykańskiej i odbywały się w Klubie Sąsiedzkim Fundacji przy ul. Klonowica w Toruniu.
   
 • W Brzeźnie w gminie Pruszcz, Stowarzyszenie Dębowe Zacisze zorganizowało kilka zajęć dla dzieci (zajęcia z elementami bajkoterapii, plastykoterapii, muzykoterapii oraz z zakresu ekologii i zdrowego odżywiania). Zdjęcia z wydarzeń zestawione w formie filmu można obejrzeć na Youtube.
   
 • Również inicjatywę zaadresowaną do dzieci przeprowadziła Fundacja Klub Blue z Inowrocławia, która przygotowała cykl zajęć edukacyjnych służących rozbudzeniu wśród dzieci i młodzieży wrażliwości na przyrodę i poczucia odpowiedzialności za środowisko.
   
 • Z kolei Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa przeprowadziło dwudniowe warsztaty kompetencyjne dla kobiet aktywnych w III sektorze. W realizacji przedsięwzięcia Stowarzyszenie połączyło swoje siły ze Stowarzyszeniem „Młode Dęby” ze Słaboszewka w powiecie mogileńskim.

Organizacje, które otrzymały wsparcie finansowe od Federacji składają rozliczenia zryczałtowane, tzn. rozliczają się z przeprowadzonych działań i osiągniętych rezultatów, a nie z poniesionych wydatków. A o kolejnych inicjatywach przeprowadzonych przy udziale grantu jubileuszowego napiszemy niebawem.