Aktualności

2020-07-22 Dodatkowe dwa granty jubileuszowe

W ramach „dogrywki” konkursu na granty jubileuszowe Federacji wesprzemy dwie inicjatywy kujawsko-pomorskich NGO – jeden grant dofinansuje działania podejmowane w Białych Błotach i w Bydgoszczy, a drugi w Toruniu.

"Granty jubileuszowe" to jeden z naszych pomysłów na uczczenie dziesiątych urodzin Federacji, które obchodzimy w tym roku. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy organizacje z naszego regionu, które chcą podjąć działania i inicjatywy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć są właśnie „granty jubileuszowe”. W podstawowej edycji konkursu przyznaliśmy 16 grantów, a teraz ogłaszamy wyniki „dogrywki”:


 

Z Organizacjami, które uzyskały od nas grant, skontaktujemy się jeszcze w tym tygodniu, jak również jeszcze w tym tygodniu przekażemy ocenę aplikacji tym Organizacjom, które nie uzyskały grantu w konkursie.

Stowarzyszenia i fundacje, które zostały wyłonione w podstawowej edycji konkursu podpisały już umowy i otrzymały od nas środki na realizację inicjatyw. Poniżej prezentujemy mapkę wskazującą laureatów konkursu – jest ich 15, bowiem jeden z wyłonionych podmiotów zrezygnował z dofinansowania.

Na granty przeznaczyliśmy łącznie (w podstawowym konkursie i w „dogrywce”) kwotę 39.144,00 zł, od organizacji z regionu dostaliśmy w sumie 32 wnioski o przyznanie środków. Dziękujemy za zainteresowanie!