Aktualności

2020-05-29 Przyznaliśmy 16 grantów jubileuszowych

Ogłaszamy wyniki konkursu „Granty jubileuszowe” – szesnastu organizacjom z naszego województwa przyznaliśmy granty na zrealizowanie ich inicjatyw i pomysłów między czerwcem a październikiem tego roku. Granty to… „prezent” od Federacji z okazji naszych urodzin.

Dziesiąte urodziny Federacji, które obchodzimy w tym roku, to dla nas okazja do zaproszenia organizacji pozarządowych z województwa do podjęcia działań i inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wsparciem dla tych przedsięwzięć są „granty jubileuszowe”, które przyznajemy w ramach konkursu pod hasłem „Rozwój – aktywność – niezależność. 10-lecie Federacji”. Granty są propozycją dla tych organizacji, które chcą realizować nowe inicjatywy lub uzupełnić swoją aktywność o dodatkowe elementy. Do 11 maja br. czekaliśmy na zgłoszenia, a dzisiaj ogłaszamy wyniki naboru wniosków.

W konkursie wpłynęło 29 aplikacji na łączną kwotę ponad 80 tys. zł. Wszystkie wnioski uznaliśmy za poprawne formalnie i oceniliśmy merytorycznie, przyznając granty 16 organizacjom z 10 miejscowości naszego województwa. Łączna wartość grantów to 37.044,00 zł, czyli wartość trochę wyższa niż planowaliśmy przyznać w konkursie.

Poniżej publikujemy listę aplikacji, które uzyskały granty wraz z informacją o wartości przyznanego dofinansowania (kolejność na liście wynika z kolejności wpływu aplikacji).

Z Organizacjami, które uzyskały od nas grant, skontaktujemy się w najbliższy wtorek, 02 czerwca br. z informacją o zasadach podpisania umowy grantowej. A z Organizacjami, które nie uzyskały grantu skontaktujemy się do czwartku, 04 czerwca br., przekazując im ocenę aplikacji.

Dziękujemy Wszystkim za udział w konkursie!