Aktualności

2022-01-14 Wyjazdy zagraniczne członków Federacji

Na koniec ubiegłego roku zorganizowaliśmy dwa wyjazdy studyjne do Gruzji i do Norwegii, w których uczestniczyło 11 organizacji członkowskich Federacji. Jak do tego doszło i co dalej ze współpracą międzynarodową w Federacji piszemy poniżej.

Jeszcze w 2020 roku powołany w tym celu zespół wypracował plan współpracy ponadnarodowej, który został przyjęty przez Walne Zebranie Federacji. Mimo, że przygotowania do wyjazdów zagranicznych rozpoczęły się jeszcze w IV kwartale 2020 to z uwagi na sytuacją epidemiczną w Europie, zaproszeni przez nas do współpracy partnerzy nie chcieli, bądź nie byli w stanie przyjąć reprezentantek i reprezentantów organizacji członkowskich podczas wizyt studyjnych. Dopiero rok później udało się przygotować i przeprowadzić to przedsięwzięcie.

Zrealizowaliśmy wyjazdy do Gruzji z udziałem 8 organizacji członkowskich oraz do Norwegii z udziałem 4 organizacji (oba w listopadzie 2021). W trakcie każdej wizyty zorganizowanych zostało kilka spotkań z organizacjami krajów wyjazdu (od 2 do 3 spotkań każdego dnia), służących bliższemu poznaniu się organizacji, prezentacji działalności organizacji polskich (w tym Federacji) oraz organizacji gruzińskich i norweskich. Dodatkowo organizowane było spotkanie służące przybliżeniu zasad funkcjonowania organizacji i ruchów obywatelskim w danym kraju. Uczestniczkom i uczestnikom zagwarantowaliśmy przeloty, noclegi oraz pełne wyżywienie, a także udział we wszystkich spotkaniach. Po powrocie zorganizowaliśmy śniadanie pozarządowe, które miało charakter spotkania podsumowującego dla uczestniczących i dla zainteresowanych wyjazdami członków Federacji.

Obecnie organizacje członkowskie przygotowują się do działań z partnerami zagranicznymi (od wspólnych projektów po działania służące wsparciu materialnemu organizacji partnerskich), a Federacja przygotowuje umowę o współpracy z partnerem gruzińskim i partnerem norweskim. Wspólnie szukamy możliwości kontynuacji działań, dla których wsparciem mają być środki Programu RITA i Programu Aktywni Obywatele.

Zdjęcia z wyjazdów można zobaczyć w galeriach: (1) wyjazd do Gruzji, (2) wyjazd do Norwegii.

Współpraca ponadnarodowa to jedno z naszych działań, które podjęliśmy dzięki wsparciu finansowemu z Programu PROO, które służy rozwojowi działalności Federacji.