Aktualności

2021-03-09 Pierwsze dziesięć lat (publikacja)

Ubiegłoroczny jubileusz 10-lecia Federacji zamykamy publikacją „Pierwsze dziesięć lat”, której zadaniem jest przybliżenie wartości na których zbudowaliśmy Federację, celów naszej działalności i jej wyników, a także prezentacja organizacji członkowskich i zasad uczestnictwa w Federacji.

„Okrągłe” urodziny Federacji były dobrą okazją dla wydania publikacji. Ale czy warto tworzyć wydawnictwo katalogujące wydarzenia minionych dziesięciu lat? Nie, nie warto. Nasze założenie było inne. Działalność organizacji sieciowych takich jak Federacja, jak i samo „sieciowanie” nie są popularne w polskim III sektorze, dlatego chcieliśmy opowiedzieć o tym jak jedna aktywność w Federacji prowadzi nas do kolejnej i czym, w coraz liczniejszej grupie organizacji pozarządowych, obecnie się zajmujemy.

Dzisiaj Federacja to ponad 30 organizacji z kilku miejscowości w różnych częściach regionu, głównie organizacji z wieloletnią historią, stałymi działaniami i stałym personelem, które aktywnie włączają się w kształtowanie i realizację celów Federacji. Współpracujemy z kilkudziesięcioma organizacjami i samorządami, mamy reprezentantów w kilkunastu gremiach międzysektorowych, realizujemy projekty własne i z dofinansowaniem zewnętrznym, a z naszych propozycji i przedsięwzięć korzysta kilkaset osób rocznie. Nadal motorem dla naszych działań jest wspólna dyskusja, wspólne wyciąganie wniosków, poszukiwanie rozwiązań i wzajemne wspieranie się pomysłami. Dzięki temu powstają inicjatywy adresowane do naszych członków, jak i do III sektora w regionie.

Cieszymy się, po dziesięciu latach działania „jest o czym opowiadać”, że spełniliśmy kilka naszych marzeń i pomysłów i że ciągle mamy plany, które czekają na realizację.

Publikację „Pierwsze dziesięć lat” rozsyłamy do organizacji i instytucji w regionie. Jeżeli ma dotrzeć także do Was, napiszcie: federacja@federacja-ngo.pl.