Aktualności

2022-02-15 Małe podsumowanie i duża zapowiedź

Nasza aktywność na rzecz rozwoju wolontariatu w regionie to wiele działań o bardzo różnym charakterze – od spotkań zachęcających do włączenia się w wolontariat, przez szkolenia, poradnictwo i środki na akcje społeczne po bony edukacyjne, mini-granty na inicjatywy i spotkania branżowe. Ubiegły rok był bogaty w takie wydarzenia.

W 2021 roku ze szkoleniami i spotkaniami dotyczącymi wolontariatu odwiedziliśmy wiele miejscowości w województwie – byliśmy m.in. Borównie, Brzoziu, Gortatowie, Inowrocławiu, Nakle nad Notecią, Płużnicy i Radziejowie. Z uwagi na pandemię nie zabrakło także szkoleń prowadzonych on-line na platformie zoom.us. W największych miastach regionu - Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku - przeprowadziliśmy najwięcej wydarzeń, m.in. szkolenie „Wolontariat – nowe pomysły, nowe kontakty”, debatę nt. wolontariatu po pandemii, spotkania pt. „Stwórz miejsce przyjazne wolontariuszom” i "Wolontariat - kilka pomysłów jak go rozwijać (granty, bony, certyfikaty)" oraz szkolenia „Wolontariat w internetach”. Odrębne spotkania tematyczne i szkolenia skierowaliśmy do nauczycieli kujawsko-pomorskich szkół. Dla wolontariuszy z powiatu mogileńskiego przeprowadziliśmy szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, a dla organizatorów wolontariatu w regionu szkolenie on-line "RODO w NGO". 

Kontynuowaliśmy także staże dla koordynatorów wolontariatu – w minionym roku wzięła w nich udział kolejna pięcioosobowa grupa wolontariuszek. Nie zabrakło także poradnictwa indywidualnego i grupowego. Po raz pierwszy, przyznaliśmy środki na akcje społeczne organizowane lokalnie (w sumie na sześć akcji), sfinansowaliśmy 12 inicjatyw z przyznanych wolontariuszom mini-grantów oraz 8 bonów edukacyjnych służących rozwojowi indywidualnemu wolontariuszy. A liczba organizacji, które mogą poszczycić się certyfikatem "Miejsce przyjazne wolontariuszom" wzrosła o kolejne trzy, do dziewięciu NGO.

A w 2022 roku, już na przełomie lutego i marca br., wrócimy z całym mnóstwem propozycji służących rozwojowi wolontariatu. Będą spotkania tematyczne, środki na działania, odrębna oferta dla szkół i nauczycieli oraz konkursy na mini-granty i bony edukacyjne.

Poniżej prezentujemy krótki film podsumowujący działania Federacji w Programie Korpus Solidarności.