Aktualności

2021-11-04 Narzędziownik wolontaryjny: szkolenie i staż oraz certyfikacja

"Narzędziownik wolontaryjny" to nasza propozycja dla organizacji i osób organizujących lub koordynujących wolontariat w fundacjach, stowarzyszenia i instytucjach (np. urzędach, szkołach, ośrodkach pomocy, muzeach, bibliotekach). Zaczynamy od jednodniowego szkolenia, którego wynikiem będzie dobrze zorganizowany wolontariat w organizacji/instytucji. Organizatorom i koordynatorom wolontariatu proponujemy kilkunastogodzinny staż, a dla organizacji i instytucji mamy zaproszenie do udziału w certyfikacji.


S Z K O L E N I E
Pierwszym elementem naszego narzędziownika jest szkolenie „Stwórz miejsce przyjazne wolontariuszom”. Podczas szkolenia krok po kroku omówimy cztery najważniejsze obszary związane z wolontariatem – przygotowanie organizacji/instytucji do współpracy z wolontariuszami (w tym kwestie formalnoprawne), zarządzanie wolontariatem, promocja i informowanie o wolontariacie, ewaluacja i monitoring wolontariatu. Na spotkanie zapraszamy do Bydgoszczy na 17 listopada br. (środa). Szkolenie odbędzie się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w godz. 09:00-16:00. Zapewniamy materiały dla uczestników, poczęstunek w trakcie przerw na kawę oraz lunch. Program szkolenia dostępny jest <<tutaj>>.

S T A Ż
Zainteresowanym uczestnikom szkolenia proponujemy 15-godzinny staż, który pozwoli poznać tajniki pracy koordynatora wolontariatu, da szansę na wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych organizacji/instytucji, pozwoli nawiązać kontakty z podmiotami z ciekawie i autorsko zorganizowanym wolontariatem, a także umożliwi zaplanowanie rozwoju wolontariatu w organizacji/instytucji macierzystej przy niewielkiej pomocy mentora. Staże realizowane będą w listopadzie i grudniu br. Złożą się na nie zdalne i stacjonarne spotkania, zadania wykonywane pod kierunkiem mentora, a także konkretne pomysły rozwoju i "poukładania" wolontariatu w organizacji/instytucji.

C E R T Y F I K A C J A
Z kolei organizacjom i instytucjom z których rekrutować się będą uczestniczki i uczestnicy szkolenia proponujemy udział w certyfikacji „Miejsce przyjazne wolontariuszom”. Dzięki uczestnictwu w tym przedsięwzięciu możliwe będzie sprawdzenie czy i w jakim stopniu wolontariat w organizacji/instytucji odbywa się zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi, a także pozwoli na podniesienie standardów organizacji wolontariatu, na promocję działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami. Więcej na temat certyfikacji tutaj >>.

* * * * * * * *
Nasza oferta jest bezpłatna dla uczestników.
Uwaga! Udział w szkoleniu nie oznacza obowiązku korzystania ze staży lub certyfikacji.
Aby skorzystać z "narzędziownika" należy zgłosić udział w szkoleniu w formularzu dostępnym tutaj >>.