Aktualności

2022-01-20 Nowe "Miejsca przyjazne wolontariuszom"

Instytut Dyskursu i Dialogu, Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki oraz Stowarzyszenie „Widzących Więcej” to trzy kolejne organizacje w Kujawsko-Pomorskiem, które otrzymały certyfikat „Miejsca Przyjaznego Wolontariuszom”. Proces certyfikacji prowadziła Federacja, a na podstawie wydanej rekomendacji certyfikaty przyznał Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Certyfikacja „Miejsce przyjazne wolontariuszom” jest procesem, który umożliwia organizatorom wolontariatu (czyli stowarzyszeniem, fundacjom i instytucjom) m.in. sprawdzenie, w jakim stopniu zarządzają wolontariatem zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi, podniesienie standardów organizacji wolontariatu, promocję własnej działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami.

Każde z wyróżnionych w tym roku NGO zupełnie inaczej organizuje i prowadzi wolontariat. Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID) stawia przede wszystkim na e-wolontariat, który obejmuje działania z obszaru monitoringu mediów. Wolontariusze INDID przeprowadzają analizy przekazów medialnych według określonej metodologii, a następnie wprowadzają je do specjalnego systemu.

Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki prowadzi wolontariat sportowy. W skali roku podejmuje współpracę z ponad 250 wolontariuszami, którzy angażują się podczas największych imprez lekkoatletycznych w regionie (m.in. Memoriał Ireny Szewińskiej, Copernicus Cup, Halowe Mistrzostwa Europy).

Stowarzyszenie „Widzących Więcej”, to ogólnopolska organizacja działająca na rzecz osób z syndromem DDA/DDD oraz osób doświadczających przemocy. Wolontariusze angażują się we wszystkie obszary działalności stowarzyszenia w formie stacjonarnej oraz w formie zdalnej.

W 2020 roku certyfikaty otrzymało 6 organizacji z naszego województwa: CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundacja Brama EpokFundacja Court Watch PolskaFundacja ŚwiatłoRypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICEREWyróżnione organizacje łączy jedno – profesjonalna działalność w zakresie współpracy z wolontariuszami, zgodna z założeniami Korpusu Solidarności, stanowiąca jednocześnie wzór dla innych podmiotów.

 


Jeżeli Twoja Organizacja chciałaby uczestniczyć w certyfikacji i otrzymać tytuł „Miejsca przyjaznego wolontariuszom” zadzwoń do nas (tel. 56 652 23 56) lub przeczytaj o zasadach certyfikacji: w tej informacji >>.