Aktualności

2021-10-11 Szkolenie: Wolontariat - tylko dobre projekty (teraz w Bydgoszczy)

Dla aktywnych społecznie, w tym dla reprezentantów organizacji pozarządowych, dla wolontariuszy i dla koordynatorów wolontariatu przygotowaliśmy szkolenie "Wolontariat - tylko dobre projekty", które odbędzie się w Bydgoszczy. Szkolenie o tej tematyce przeprowadziliśmy we wrześniu br. w Toruniu.

Szkolenie "Wolontariat - tylko dobre projekty" polecamy szczególnie wolontariuszkom, wolontariuszom i koordynatorom wolontariatu, którzy chcą rozwijać umiejętności tworzenia i realizacji projektów. Rozmawiać będziemy o inspiracji dla projektów, o potrzebach, które dzięki projektom chcecie zaspokajać. Będzie okazja do budowania kompleksowego projektu, wymiany doświadczeń, a także podpatrzenia aktywności i pomysłów innych organizacji. Ponieważ zależy nam na tworzeniu sieci kontaktów między aktywnymi społecznikami, szkolenie organizujemy dla niewielkiej grupy (12 osób) w formule dwudniowej.
Program warsztatu >>

Uczestnictwo jest nieodpłatne. Zajęcia odbędą się w Bydgoszczy w poniedziałek 18 października br. (w godz. 09:30-16:30) oraz we wtorek 19 października br. (w godz. 09:00-16:00). Zapewniamy materiały dla uczestników, poczęstunek w trakcie przerw na kawę oraz lunch każdego dnia zajęć. Miejscem szkolenia jest Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Gdańskiej 5. Zapraszamy!

Formularz zgłoszenia na szkolenie >>