Aktualności

2021-05-07 Wolontariat w szkole – propozycja dla nauczycieli i szkół

Jeszcze w tym roku szkolnym mamy propozycję dla nauczycieli, którzy organizują lub prowadzą wolontariat w szkole, a chcą rozszerzyć jego skalę oraz wzmocnić swoje kompetencje. Zaplanowaliśmy szkolenia, granty na działania i spotkania z uczniami.

W Korpusie Solidarności prowadziliśmy już w ubiegłym roku spotkania on-line dla nauczycieli dotyczące wolontariatu w szkole. Teraz mamy znacznie bardziej rozbudowaną ofertę. Składają się na nią szkolenia tematyczne, środki na akcję społeczną i spotkania z uczniami.

[1] Szkolenie wprowadzające. Szkolenie poświęcimy organizacji i prowadzeniu wolontariatu w szkole: prawnym aspektom jego organizowania, podejmowania współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, obowiązkom organizatora wolontariatu, zasadom prowadzenia dokumentacji, ubezpieczeniu wolontariuszy. Rekrutujemy uczestników do dwóch grup szkoleniowych: pierwsza – 19 maja br. (środa), druga – 20 maja br. (czwartek). Oba szkolenia odbędą się on-line na platformie zoom.us i rozpoczynają się o godz. 15:00.

[2] Granty na akcje społeczne.
Dla nauczycieli, którzy wezmą udział w szkoleniach mamy propozycję skorzystania z grantów na akcje społeczne organizowane i przeprowadzone przez uczniów-wolontariuszy. Granty przyznamy najciekawszym pomysłom na podstawie scenariuszy akcji.

[3] Spotkania z uczniami. Dla każdej grupy uczniów-wolontariuszy, która otrzyma grant na realizację akcji, zaplanowaliśmy spotkanie, aby wesprzeć ich pracę nad wykonaniem pomysłów oraz porozmawiać o możliwościach rozwoju wolontariatu w szkole.

[4] Szkolenie rozwijające. Dla wszystkich nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniach wprowadzających, mamy także drugie szkolenie dot. przygotowywania planów pracy dla Szkolnych Korpusów Solidarności, metody i formy pracy z wolontariuszami, metody motywowania i formy doceniania wolontariuszy, sposobów zachęcania uczniów do aktywności wolontariackiej. 

Dwa warunki udziału:

(a) zgłoszenie i udział w szkoleniu wprowadzającym. To na zakończenie tych szkoleń opowiemy o szczegółach korzystania z „akcji społecznych”. I to z uczestnikami tych szkoleń będziemy kontaktować się ws. akcji, spotkań dla uczniów i szkoleń rozwijających. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj (z możliwością wyboru terminu szkolenia) >>.

(b) rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu Korpusu Solidarności (SOW) – każda uczestniczka i każdy uczestnik zobowiązany jest zarejestrować się w SOW przed szkoleniem wprowadzającym (najlepiej po otrzymaniu potwierdzenia o udziale w tym szkoleniu).

Serdecznie zapraszamy do udziału!