Aktualności

2020-11-18 5x wolontariat - nasze wydarzenia

W czasie gdy trudno się spotykać bezpośrednio, a jednocześnie aktywność wolontariacka ma wielkie znaczenie, przygotowaliśmy pięć wydarzeń dla osób zainteresowanych rozwijaniem wolontariatu. Na najbliższe tygodnie zaplanowaliśmy dwa szkolenia dla nauczycieli planujących rozwijać wolontariat w szkołach oraz trzy szkolenia dla osób organizujących wolontariat w organizacjach i instytucjach. Wszystkie te wydarzenia odbędą się w formie zdalnej.

Szkolenia zaplanowane na koniec listopada i pierwszą połowę grudnia to element naszej oferty w ramach Korpusu Solidarności. Tym razem adresujemy ją do nauczycieli, jak i osób, które chcą lub już obecnie organizują i koordynują wolontariat. Każde ze spotkań jest nieodpłatne dla uczestników, ale każde wymaga zgłoszenia. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłamy link do spotkania.

Grafik spotkań:

28 listopada 2020 roku. Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu pt. ABC wolontariatu

Szkolenie przygotowaliśmy dla liderów, koordynatorów, pracowników i wolontariuszy organizacji i instytucji publicznych, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontarystycznych i współpracą z wolontariuszami. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pracować z grupą wolontariuszy! Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak rola i obowiązki koordynatora wolontariuszy, potrzeby wolontariusza, oferta i kanały dotarcia dla kandydatów na wolontariuszy, organizacja rekrutacji wolontariuszy, wprowadzenie wolontariuszy do pracy w organizacji, współpraca i motywowanie wolontariuszy, zakończenie współpracy z wolontariuszem. Wydarzenie realizujemy w partnerstwie z Fundacją Światło.

Szkolenie trwa łącznie osiem godzin i zostało podzielone na dwie części, tj. dwa spotkania organizowane w dn. 28 listopada (pierwsza część) oraz 01 grudnia br. (druga część).

Link do formularza zgłoszenia >>

Informacja o wydarzeniu na Facebooku >>

01 grudnia i 04 grudnia 2020 roku (termin do wyboru). Wolontariat w szkole – spotkanie dla nauczycieli

Spotkanie dla nauczycieli-opiekunów szkolnego wolontariatu oraz tych wszystkich, którzy planują utworzyć grupę wolontariatu w szkole. W ciągu trzech godzin spotkania omówimy kilka zagadnień: (1) Prawne aspekty prowadzenie wolontariatu w szkole, (2) Przygotowanie szkoły na wolontariat, (3) Skuteczna rekrutacja, (4) Rola koordynatora wolontariatu, (5) Skuteczne metody pracy z wolontariuszem, (6) Szkolny Korpus Solidarności – program wspierający wolontariat w szkole.
Szkolenie prowadzimy dwukrotnie w dwóch terminach do wyboru (program obu spotkań jest taki sam). Wyboru terminu uczestniczka/uczestnik dokonuje w formularzu zgłoszenia.

Link do formularza zgłoszenia z możliwością wybrania terminu >>

Informacja o wydarzeniu na Facebooku >>

10 grudnia 2020 roku. Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu pt. Konstruktywna komunikacja w relacji lider-wolontariusz.

Podczas szkolenia poznamy przykłady i ćwiczenia konstruktywnego porozumiewania się, podyskutujemy o tym, dlaczego komunikacja jest tak ważna i jak może wesprzeć koordynatora w rozwoju zespołu. Porozmawiamy o mechanizmach wspierających i blokujących dobrą komunikację, sposobach radzenia sobie z nimi i możliwościach jakie stoją przed koordynatorami, jeśli zaczną się dobrze komunikować. Zdobytą wiedzę będzie można wykorzystać i sprawdzić budując relacje ze swoimi współpracownikami, a także w planowaniu zadań dla poszczególnych wolontariuszy.
Szkolenie skierowane jest do liderów, koordynatorów, pracowników organizacji czy instytucji publicznych, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontarystycznych i współpracą z wolontariuszami. Wydarzenie realizujemy w partnerstwie z Fundacją Światło.

Informacja o wydarzeniu na Facebooku >>

Uwaga! Mamy dwa warunki uczestnictwa w tym szkoleniu:
1* Niezbędna jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj >>
oraz
2* Konieczna jest rejestracja w bazie uczestników Korpusu Solidarności w formularzu tutaj >>.

12 grudnia 2020 roku. Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu pt. Umysł psychologiczny - myślenie racjonalne a emocjonalne

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę dotyczącą wpływu przekonań na powstawanie emocji i reagowanie nimi adekwatnie do sytuacji, zdobędziesz praktyczne umiejętności umożliwiające zastosowanie technik, zdobędziesz umiejętność rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych, nauczysz się jak w skuteczny sposób efektywniej komunikować się ze sobą i z innymi ludźmi, zdobędziesz umiejętność odróżniania pozytywnego myślenia od zdrowego myślenia oraz przekonań od faktów oraz zdobędziesz wiedzę w jaki sposób budować relacje oparte na zaufaniu i wiarygodności.

Szkolenie skierowane jest do liderów, koordynatorów, pracowników organizacji czy instytucji publicznych, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontarystycznych i współpracą z wolontariuszami. Wydarzenie realizujemy w partnerstwie z Fundacją Światło.

Informacja o wydarzeniu na Facebooku >>

Uwaga! Mamy dwa warunki uczestnictwa w tym szkoleniu:
1* Niezbędna jest 
rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj >>
oraz
2* Konieczna jest 
rejestracja w bazie uczestników Korpusu Solidarności w formularzu tutaj >>.