Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń. Statut Federacji szczegółowo opisuje wszelkie kwestie proceduralne dotyczące funkcjonowania Federacji, w tym zasady przyjmowania organizacji w poczet członków Federacji. Przede wszystkim wskazuje cele działalności Federacji, które koncentrują się na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianiu aktywnego obywatelstwa, rozwijaniu współpracy i standardów oraz umacnianiu poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych, jak też rzecznictwie interesów organizacji w sprawach wspólnych dla organizacji członkowskich.
 
Federacja działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości. Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich – wszystkie organizacje członkowskie są zobowiązane do przestrzegania Statutu. Każda z nich jest reprezentowana na Walnym Zebraniu Członków, jej przedstawiciele mogą zostać wybrani do Zarządu Federacji lub Komisji Rewizyjnej Federacji.
 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się o naszych działaniach, przeczytać o doświadczeniach z poszczególnych lat działalności, zachęcamy również do zapoznania się z naszymi sprawozdaniami za lata 2010-2015, które zostały przyjęte (zatwierdzone) przez Walne Zebranie Członków Federacji:

Sprawozdanie z działalności Federacji w 2015 roku (plik .rar)
Sprawozdanie z działalności Federacji w 2014 roku (plik .rar)
Sprawozdanie z działalności Federacji w 2013 roku (plik .rar)
Sprawozdanie z działalności Federacji w 2012 roku (plik .rar)
Sprawozdanie z działalności Federacji w 2011 roku (plik .pdf)
Sprawozdanie z działalności Federacji w 2010 roku (plik .pdf)