2012-02-10

Niezależność, przejrzystość, odpowiedzialność, rzetelność, partnerstwo i unikanie konfliktu interesów to podstawowe zasady wpisane do „Karty zasad Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych”, opracowanej przez Federację. Karta jest dokumentem stosowanym w Federacji (przyjętym uchwałą Walnego Zebrania Członków, 09 lutego 2012 roku), jak też w organizacjach członkowskich oraz zalecana do stosowania w podmiotach aspirujących o członkostwo w Federacji i we wszystkich podmiotach pozarządowych.

Do pobrania: Karta zasad Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych