Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Raport „Regulamin otwartego konkursu ofert na wybór Partnerów Regionalnych i Partnerów Lokalnych Korpusu Solidarności”
Raport podsumowuje kolejne etapy działań rzeczniczych związanych z powstającym regulaminem konkursu w programie Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030
(kwiecień 2024) Pobierz
Raport „Od zera do milionera. Środki unijne na rozwój organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim”
Raport podsumowuje ponadroczne działania na rzecz wprowadzenia do programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 rozwiązań wspierających rozwój organizacji pozarządowych
(marzec 2024) Pobierz
Raport „Usługi społeczne dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów”
Raport podsumowuje kilka działań rzeczniczych na rzecz zmiany w rządowych programach adresowanych do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia
(grudzień 2023)Pobierz

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Dragacz do roku 2030
Raport streszcza przebieg i wyniki konsultacji, w tym zastosowanie gry partycypacyjnej
(wrzesień 2023)Pobierz

Raport „Jakie zmiany są potrzebne w obszarze zdrowia psychicznego?”
Raport podsumowuje konsultacje wyników badania wśród osób chorujących psychicznie, ich rodzin i otoczenia oraz specjalistów z zakresu niezbędnych zmian w systemie wsparcia osób chorujących psychicznie
(lipiec 2023)Pobierz

Raport „LSR? Nowy plan na działania mieszkańców w Brodnicy”
Raport opisuje wyniki przygotowania lokalnej strategii działania dla Lokalnej Grupy Działania w Brodnicy
(maj 2023)Pobierz