Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Absolwenci trzech edycji  „Szkoły Stanowienia Prawa”, łącznie 49 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu, utworzyli Forum Dobrego Prawa. W ramach Forum zajmują się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy wzięli udział w zajęciach Szkoły i pomaga im w prowadzeniu działań rzeczniczych, wymienianiu się doświadczeniami i planowaniu kolejnych przedsięwzięć. Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim stworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.