Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Absolwentki i absolwenci trzech edycji „Szkoły Stanowienia Prawa”, tj. blisko 40 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych z regionu, utworzyli Forum Dobrego Prawa. W Forum zajmują się monitorowaniem przepisów ważnych dla NGO i dla ich działalności oraz proponowaniem zmian w prawie. Forum to również forma kontaktu i współpracy przedstawicieli NGO, którzy wzięli udział w zajęciach Szkoły i pomaga im w prowadzeniu działań rzeczniczych, wymienianiu się doświadczeniami i planowaniu kolejnych przedsięwzięć.
Celem funkcjonowania Forum jest przede wszystkim tworzenie zaplecza eksperckiego III sektora w regionie dla potrzeb udziału organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa.