Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Zespoły i gremia o charakterze konsultacyjnym, doradczym i opiniodawczym, ale tylko te, w których prace są aktualnie zaangażowani reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz jej organizacji członkowskich. 

Zespoły i gremia o charakterze konsultacyjnym, doradczym i opiniodawczym, w których prace zaangażowani byli reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz organizacji członkowskich Federacji