Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

    • Contrast
    • Layout
    • Font

Zaprezentowane poniżej filmy z okresu od listopada 2023 roku do kwietnia 2024 roku powstały w trackie projektu Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji.
Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji
Podsumowanie naszych działań i pomysłów dotyczących rzecznictwa w ramach
specjalnego projektu (04.2024).

Jak konsultowaliśmy regulamin konkursu w NIW-CRSO (Korpus Solidarności)
Na czym skoncentrowaliśmy się w konsultacjach na wyłonienie partnerów regionalnych
i lokalnych Programu Korpus Solidarności co z tego wyniknęło (04.2024).

Konsultacje planowanych przepisów dotyczących usług asystenckich
Kolejne aktywności na rzecz dobrych przepisów o asystencji osobistej osób
z niepełnosprawnością (02.2024)

Spotkanie dla NGO: Asystentura, wytchnieniówka, mieszkalnictwo
Jak poprawić zasady ministerialnych konkursów i jak wpłynąć na wprowadzenie tych zmian?
O co chodzi w tym wyzwaniu i zaproszenie na spotkanie 06.12.2023

Zaproszenie: Co zrobić z oceną w konkursach Nowego FIO?
Krótko o wyzwaniu, jakim jest zmiana zasad w konkursach Nowego FIO i zaproszenie
na spotkanie warsztatowe 29.11.2023

Odpowiedzialność za sprawy publiczne, czyli o rzecznictwie interesów
Film o tym jak zabiegamy o dobro wspólne, jak włączamy mieszkańców w decydowanie
o sprawach publicznych i jak uczymy administrację rozmawiać z mieszkańcami.