2019-02-04

Projekt grantowy "Planowanie z mieszkańcami"

Dzięki doświadczeniom projektu "Dobre konsultacje, dobry plan", który zakończył się w grudniu 2018 roku, od stycznia 2019 roku ruszylismy z przedsięwzięciem "Planowanie z mieszkańcami", w którym pomożemy gminom w planowaniu konsultacji społecznych i przekażemy granty na realizację tych konsultacji. 

O projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" pisaliśmy często i dużo (tutaj >>), ostatnio informując o publikacji podsumowującej z tego przedsięwzięcia i zawartych w niej doświadczeniach i dobrych praktykach ze wspieranych przez nas konsultacji (projekt realizowaliśmy od kwietnia 2016 roku do grudnia 2018 roku we współpracy z Fundacją Stabilo). Teraz, od stycznia 2019 roku, rozpoczynamy realizację podobnego przedsięwzięcia - projektu "Planowanie z mieszkańcami", w którym zainteresowanym gminom przekażemy środki (granty) na realizację konsultacji społecznych związanych z planowaniem przestrzennym. Pomożemy ustalić temat konsultacji, zaplanować działania włączające mieszkańców, przekażemy środki na przeprowadzenie konsultacji i pomożemy w ich realizacji.

Od ostatniego tygodnia stycznia br. do końca lutego br. prowadzimy spotkania informacyjne dla gmin zainteresowanych udziałem w czterech województwach, w których projekt realizujemy. W województwie kujawsko-pomorskim spotkania odbęda się w Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu Toruniu i Włocławku, w województwie pomorskim zorganizujemy spotlkania w Chojnicach, Kościerzynie, Malborku, Słupsku i Wejherowie, w województwie warmińsko-mazurskim spotkamy się z zainteresowanymi projektem w Ełku, Kętrzynie i Olsztynie, a w województwie zachodniopomorskim w Drawsku, Koszalinie i Szczecinie. Szczegółowy harmonogram spotkań w styczniu br. dostępny jest w tej informacji >>, a spotkania zaplanowane na luty zestawiliśmy tutaj >>.

photo by bdopudja, freeimages.com

Rekrutacja uczestników-gmin

Od 04 lutego do 15 marca br. trwa rekrutacja gmin do udziału w projekcie. Wyłonione w procesie naboru gminy wraz z ekspertami Federacji przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) związane z przygotowaniem konsultacji społecznych konkretnych dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Plany te zostaną ocenione przez powołany w Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji 23 gminom z czterech województw. 

Regulamin rekrutacji do projektu "Planowanie z mieszkańcami" >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Planowanie z mieszkańcami" (wersja .pdf) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Planowanie z mieszkańcami" (wersja edytowalna .docx) >>>

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca br. Ważne! Przedstawiciele Federacji - na zaproszenie gmin - mogą odwiedzić gminy zainteresowane udziałem, aby podczas indywidualnego spotkania przybliżyć zasady i warunki uczestnictwa oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do udziału w projekcie.

Szerszy opis rekrutacji zamieściliśmy tutaj >>.

W razie pytań dotyczących projektu i spotkań, prosimy o kontakt z pp. Witoldem Jankowiakiem (tel. 607 191 484, mail: witold.jankowiak@federacja-ngo.pl) lub Januszem Wiśniewskim (tel. 605 642 100, mail: janusz.wisniewski@federacja-ngo.pl). 

Procedury projektu "Planowanie z mieszkańcami"

Projekt "Planowanie z mieszkańcami" realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie na jego realizację, którą Federacja zawarła z Ministerstwem Iwestycji i Rozwoju, a - co ważne dla zainteresowanych udziałem w projekcie, jak i dla instytucji i osób w nim uczestniczących - także w oparciu o zatwierdzone przez Ministerstwo "Procedury realizacji projektu grantowego 'Planowanie z mieszkańcami'". Procedury opisują m.in. zasady wyboru grantobiorców, informacje o trybie wypłacania grantów na konsultacje oraz procedury dotyczące rozliczania tych grantów, jak też szczegółowe informacje o przeznaczeniu grantów i procedury ich monitorowania i kontroli.

Procedury dotyczące realizacji projektu „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18) >>