Aktualności

2019-02-04 Granty dla gmin na konsultacje (rekrutacja)
photo by bdopudja, freeimages.com

Mamy granty dla gmin gotowych realizować ciekawe konsultacje społeczne. Od dzisiaj do 15 marca br. prowadzimy rekrutację do projektu "Planowanie z mieszkańcami", w którym pomożemy przygotować plan konsultacji i przekażemy na niego grant. Projekt popularyzuje działania partycypacyjne w planowaniu przestrzennym. Do udziału zaproszone są gminy z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

W styczniu i lutym br. zorganizowaliśmy 16 spotkań informacyjnych w województwach objętych projektem, podczas których opowiadamy o przebiegu wsparcia dla gmin i zasadach udziału (o spotkaniach zaplanowanych w lutym br. można przeczytać tutaj >>, a o spotkaniach w styczniu br. pisaliśmy tu >>). Od dzisiaj rozpoczynamy sześciotygodniową rekrutację do projektu - wyłonimy 23 uczestników.

Wyłonione w procesie rekrutacji gminy wraz z ekspertami Federacji przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) związane z przygotowaniem konsultacji społecznych konkretnych dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Plany te zostaną ocenione przez powołany w  Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji 23 gminom z czterech województw. W projekcie nie chodzi jednak o to by tylko przeprowadzić konsultacje, ale ważne jest przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań (np. form prowadzenia konsultacji), które stosowane będą także po projekcie, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy i co więcej, które staną się inspiracją dla kolejnych gmin.

Regulamin rekrutacji do projektu "Planowanie z mieszkańcami" >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Planowanie z mieszkańcami" (wersja .pdf) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Planowanie z mieszkańcami" (wersja edytowalna .docx) >>>

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca br. (przesłane listownie na nasz adres w Toruniu lub mailem na federacja@federacja-ngo.pl).  Ważne! Przedstawiciele Federacji - na zaproszenie gmin - mogą odwiedzić gminy zainteresowane udziałem, aby podczas indywidualnego spotkania przybliżyć zasady i warunki uczestnictwa oraz wyjaśnić ewentualne wątpliwości co do udziału w projekcie.

W razie pytań dotyczących projektu i spotkań, prosimy o kontakt z pp. Witoldem Jankowiakiem (tel. 607 191 484, mail: witold.jankowiak@federacja-ngo.pl) lub Januszem Wiśniewskim (tel. 605 642 100, mail: janusz.wisniewski@federacja-ngo.pl).