Aktualności

2019-01-16 Spotkania informacyjne – granty dla gmin
Fot. Michał Sankowski, freeimages.com

Rozpoczynamy cykl spotkań informacyjnych o projekcie „Planowanie z mieszkańcami”, w którym przekazywać będziemy gminom środki finansowe (granty) na realizację konsultacji społecznych. Pierwsza seria spotkań odbędzie się w województwie kujawsko-pomorskim.

Od stycznia br. Federacja rozpoczęła realizację przedsięwzięcia, które ma pomóc kadrom urzędów miast i gmin w planowaniu i realizacji konsultacji społecznych z mieszkańcami w trudnym dla konsultacji obszarze planowania przestrzennego. To drugi projekt tego typu, w którym Federacja pomaga włączyć aktywnie mieszkańców w proces przygotowania planu miejscowego lub studium zagospodarowania (o zakończonym już przedsięwzięciu „Dobre konsultacje, dobry plan” można przeczytać tutaj >>). Zanim gmina otrzyma środki na realizację konsultacji, przygotuje indywidualny plan działania we współpracy z ekspertami Federacji. Udział w projekcie jest bezpłatny i nie wymaga od uczestników (gmin) wkładu finansowego.

Szczegóły i zasady projektu „Planowanie z mieszkańcami” będziemy prezentować podczas spotkań informacyjnych, które realizujemy na przełomie stycznia i lutego br. w Brodnicy, Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku. Natomiast w lutym br. zorganizujemy spotkania dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach – ich grafik publikujemy poniżej oraz w pliku >>. Każde ze spotkań trwa ok. 2 godzin i pozwala na poznanie zasad i założeń udziału w projekcie i na swobodną dyskusję. Zgłoszenia udziału przyjmujemy do 28 stycznia br. na formularzu w internetowym systemie rejestracyjnym >>.

W razie pytań dotyczących projektu i spotkań, prosimy o kontakt z pp. Witoldem Jankowiakiem (tel. 607 191 484, mail: witold.jankowiak@federacja-ngo.pl) lub Januszem Wiśniewskim (tel. 605 642 100, mail: janusz.wisniewski@federacja-ngo.pl).