Aktualności

2021-06-07 Odchodzą obostrzenia, wracają konsultacje bezpośrednie

Stopniowe znoszenie obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 to także dobra informacja dla… mieszkańców zainteresowanych sprawami ich społeczności. Spotkania i konsultacje publiczne znowu mogą odbywać się w tzw. formach bezpośrednich. Gminy, które realizują plany konsultacji w oparciu o grant otrzymany od Federacji wróciły już do tej aktywności.

Gminy uczestniczące w naszym przedsięwzięciu pn. Planowanie z mieszkańcami wracają do prowadzenia szerokich procesów konsultacyjnych w sprawach dotyczących planowania przestrzennego. Obecnie już dwanaście z dwudziestu dwóch gmin, które otrzymały granty na prowadzenie konsultacji zakończyło te procesy, a trzy spośród nich przyjęły już uchwałami rad gmin konsultowane wcześniej dokumenty. Na przełomie maja i czerwca br. podpisaliśmy umowy grantowe z dwoma kolejnymi gminami - gm. Dobrcz w województwie kujawsko-pomorskim i gm. Grodziczno w województwie warmińsko-mazurskim. Już od czerwca tego roku realizowane będą w tych gminach działania konsultacyjne włączające mieszkańców do podejmowania decyzji.

Najbardziej złożone i najdłużej trwające są konsultacje projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Do konsultowania tych dokumentów „wracają” trzy gminy: gmina Grudziądz, która w maju br. zorganizowała siedem spotkań tzw. mobilnego punktu konsultacyjnego zlokalizowanych przy szkołach na terenie gminy. Punkty były czynne w godzinach porannych (07:45-09:45) tak, aby trafić z informacjami do rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Natomiast na pierwszą połowę czerwca gmina zaplanowała otwarte popołudniowe spotkania z mieszkańcami (więcej o tych działaniach >>).  Z kolei w gminie Kowal w czerwcu br. odbywają się spotkania konsultacyjne przy grillu w różnych miejscowościach na terenie gminy. Podczas konsultacji kolportowana jest ulotka z opisem przebiegu działań włączających mieszkańców, ale także znaczenia i roli studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju gminy (zobacz ją tutaj >>). A na Pomorzu w gminie Wejherowo na maj i czerwiec br. zaplanowanych zostało 16 spotkań w formule punktu konsultacyjnego, po których odbędą się trzy spotkania on-line z udziałem wykonawcy studium. Gmina stwarza mieszkańcom możliwość komentowania projektu konsultowanego dokumentu także przez System Informacji Przestrzennej wejherowo.e-mapa.net, mailowo i pisemnie.

Jeszcze przed końcem pierwszego półrocza tego roku dwie kolejne gminy zakończą realizację swoich planów konsultacji, a… trzy kolejne gminy je rozpoczną (gminy Iława, Łukta i Ostróda). Uczestnicy projektu „Planowanie z mieszkańcami” wezmą także udział w Forum Konsultacyjnym, które zostało zaplanowane na ostatni tydzień czerwca i o którym bliższe informacje podamy już niebawem.