Aktualności

2020-11-24 Konsultacje na wiosnę - rekrutacja do projektu grantowego

Planujemy działania na przyszły rok i rozpoczynamy... rekrutację do jednego z nich już dzisiaj - zapraszamy gminy z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego do udziału w naszym projekcie skierowanym na rozwijanie konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. Rekrutujemy do 18 grudnia br., w I kwartale 2021 przygotujemy wspólnie z wyłonionymi gminami plany konsultacji, a w kwietniu 2021 roku przekażemy granty na realizację tych planów. W przygotowaniu planów i w konsultacjach stawiamy na formy zdalne!

W przedsięwzięciu "Planowanie z mieszkańcami" pomagamy przygotować plan konsultacji, a później na jego realizację (wdrożenie) przyznajemy grant. Projekt popularyzuje działania partycypacyjne w planowaniu przestrzennym. Obecnie czas ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 utrudnia prowadzenie konsultacji, dlatego w przygotowaniu planów konsultacji oraz w ich realizacji zaplanujemy skuteczne rozwiązania zdalne.

Dotuchczas z oferty projektu skorzystało 26 gmin, z których 6 przeprowadziło i zakończyło z sukcesem konsultacje, a 17 gmin jest w trakcie ich realizacji. Mamy też trzy gminy, które przygotowują się do ich prowadzenia. Mapkę wskazującą wszystkich grantobiorców projektu można zobaczyć tutaj >>.

Wyłonione w procesie rekrutacji gminy wraz z ekspertami Federacji przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) związane z realizacją konsultacji społecznych konkretnych dokumentów planistycznych (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). Plany te zostaną ocenione przez powołany w Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji maksymalnie 3 gminom. W projekcie nie chodzi jednak o to by tylko przeprowadzić konsultacje, ale ważne jest przede wszystkim poszukiwanie takich rozwiązań (np. form prowadzenia konsultacji), które stosowane będą także po projekcie, bez konieczności ponoszenia dużych nakładów finansowych przez gminy i co więcej, które staną się inspiracją dla kolejnych gmin.

Regulamin rekrutacji do projektu "Planowanie z mieszkańcami" >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Planowanie z mieszkańcami" (wersja .pdf) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Planowanie z mieszkańcami" (wersja edytowalna .docx) >>>

Na zgłoszenia czekamy do 18 grudnia br. 
(przesłane listownie na nasz adres w Toruniu lub mailem na federacja@federacja-ngo.pl). 

Ważne! Ponieważ z uwagi na stan epidemii nie mamy możliwości odwiedzić gmin zainteresowanych udziałem w projekcie, wszelkie szczegóły, bądź wątpliwości chętnie wyjaśnimy podczas rozmowy telefonicznej lub z wykorzystaniem platformy zoom.us.  Zapraszamy do kontaktu z pp. Witoldem Jankowiakiem (tel. 607 191 484, mail: witold.jankowiak@federacja-ngo.pl) lub Januszem Wiśniewskim (tel. 605 642 100, mail: janusz.wisniewski@federacja-ngo.pl).