Aktualności

2020-09-16 Forum Konsultacyjne – trzy spotkania, zdalny kontakt

W marcu br. musieliśmy odwołać dwudniowe Forum Konsultacyjne dla gmin-uczestników projektu „Planowanie z mieszkańcami”, teraz planujemy je przeprowadzić, ale… zdalnie. Za to – w trzech terminach!

Forum Konsultacyjne ma za zadanie wspierać realizatorów konsultacji społecznych, które prowadzone są w obszarze planowania przestrzennego w oparciu o grant uzyskany od Federacji w obszarze planowania przestrzennego. Chodzi przede wszystkim o wymianę doświadczeń z realizacji konsultacji, ale też o dyskusję i spotkania wokół zagadnień ważnych i ciekawych dla osób zajmujących się problematyką planowania.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, – tym bardziej, że uczestnicy naszego projektu pochodzą z czterech województw – Forum zrealizujemy w formie cyklu trzech spotkań zdalnych, które odbędą się w trzy kolejne środy: 30 września, 07 października i 14 października 2020 roku. Każde ze spotkań planujemy na maksymalnie 2,5 godziny.

W pierwszym „terminie” będzie możliwość spotkania, wymiany doświadczeń z realizacji procesów konsultacji, omówienia przykładów z praktyki gmin i wykorzystania metod/technik konsultacyjnych, jak też prowadzenia konsultacji w okresie pandemii. Dodatkowo, na zakończenie, poruszone będą kwestie przygotowania raportów z realizacji Indywidualnych Planów Konsultacji i raportu końcowego z realizacji grantu. 

Każde z kolejnych spotkań (oba w październiku br.) stworzy możliwość uczestnictwa w dwóch spośród czterech tematów prowadzonych w formie wykładowo-warsztatowej:

Temat 1: Konflikty społeczno-przestrzenne w procesie planowania – „gra interesów”
Będziemy rozmawiali o tym, czym jest konflikt przestrzenny i jakie są jego źródła. Omówimy kilka przykładów i poszukamy odpowiedzi na pytanie na ile konfliktom społeczno-przestrzennym można zapobiegać.

Temat 2: Usługi publiczne w gminie – znaczenie, prognozowanie, wyzwania
Samorządy coraz częściej dostrzegają, że jakość życia mieszkańców, mierzona także dostępnością i jakością usług publicznych, jest czynnikiem, który może przyciągnąć nowych mieszkańców lub decyduje o migracji obecnych. Także mieszkańcy coraz częściej zwracają uwagę na różnice w jakości życia pomiędzy różnymi gminami, wynikające ze stanu usług, słusznie domagając się od władz lokalnych coraz wyższych standardów. Jakie usługi mają więc decydujące znaczenie dla rozwoju lokalnego i jaka powinna być ich dostępność? Jak prognozować zapotrzebowanie na nie? Czy w obliczu spodziewanego znacznego wzrostu liczby ludności starszej, gminy są wyposażone w infrastrukturę niezbędną dla zapewnienia jej bezpieczeństwa i godnej jakości życia?

Temat 3: Jak to wygląda od strony biura planistycznego?
Spotkanie będzie okazją do rozmowy o współpracy urzędu z pracownią planistyczną: o oczekiwaniach biura i wymaganiach urzędu (i odwrotnie), a także o zasadach tworzenia studium i planu, dostępie do niezbędnych materiałów, identyfikacji potrzeb i zagrożeń, sprawnej komunikacji na linii biuro-urząd.

Temat 4: Ocena ładu przestrzennego – w poszukiwaniu optymalnego rozwiązania
Spotkanie będzie poświęcone metodom i narzędziom oceny ładu przestrzennego. Zaprezentowane zostaną wybrane podejścia badawcze oraz wyniki ich zastosowania. Spróbujemy odpowiedzieć na szereg pytań m.in. jak odróżnić ład od nieładu, jakie metody i miary stosować, jakie narzędzia można wykorzystać w delimitacji obszarów ładu i nieładu.

W Forum, czyli w każdym spotkaniu, może uczestniczyć dwoje lub więcej członkiń i członków zespołu prowadzącego konsultacje w gminie uczestniczącej w projekcie.

Link do platformy online, na której odbędzie się Forum Konsultacyjne (wraz z krótką „instrukcją obsługi”) przesyłamy w odpowiedzi na mailowe zgłoszenie wysłane do nas na adres jednego z naszych ekspertów konsultacji, którzy na co dzień wspierają gminy w realizacji działań partycypacyjnych: janusz.wisniewski@federacja-ngo.pl lub witold.jankowiak@federacja-ngo.pl. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!