Aktualności

2021-06-17 II Forum Konsultacyjne dla gmin

Dla gmin uczestniczących w naszym projekcie „Planowanie z mieszkańcami” przygotowaliśmy II Forum Konsultacyjne, czyli spotkanie o wymianie doświadczeń z realizacji konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego oraz o zagadnieniach i sprawach, które są istotne w planowaniu i realizacji działań partycypacyjnych.

Uczestnicy projektu to 29 gmin z czterech województw – kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego (tu obejrzysz "mapę uczestników" >>). Każda z gmin otrzymuje grant na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji (IPK), który opisuje pomysł gminy na konsultacje społeczne dokumentu planistycznego (studium rozwoju gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego). Poszczególne gminy są na różnym etapie realizacji IPK – duża ich część już zakończyła proces konsultacji, wiele prowadzi działania, a część przygotowuje się do przeprowadzenia aktywności partycypacyjnych. Dlatego podczas Forum Konsultacyjnego będziemy wymieniać się doświadczeniami z konsultacji, ale też pomysłami na ich realizację i rozwój. Wśród zaplanowanych tematów spotkania znalazły się zagadnienia tak różne, jak włączanie do udziału osoby, które wcześniej nie uczestniczyły w konsultacjach, ryzyka procesu partycypacyjnego, foresightcie obywatelskim, zrównoważonym rozwoju, zielonym ładzie, panelu obywatelskim i narzędziach e-partycypacji.

Forum organizowane jest w formule zdalnej jako trzy kolejne spotkania zaplanowane na poniedziałek (28 czerwca), środę (30 czerwca) i piątek (02 lipca 2021 roku). Rozpoczęcie spotkania w poszczególne dni - zawsze o godz. 12:00.

Szczegółowy program II Forum Konsultacyjnego >>

A tu zgłosisz się na spotkanie >>