Aktualności

2020-06-19 Planowanie z mieszkańcami w czasie pandemii

Ograniczenia związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 spowodowały, że wiele z gmin, którym przekazaliśmy granty na realizację konsultacji społecznych, musiały wstrzymać działania. Teraz wracają do tych aktywności, ale również czas obostrzeń i zakazów wykorzystały efektywnie.

W przedsięwzięciu pn. "Planowanie z mieszkańcami" uczestniczy 27 gmin z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Każdej gminie indywidualnie pomagamy przygotować plan konsultacji, a później na jego realizację przyznajemy gminie grant. Zadaniem tego projektu jest popularyzacja działań włączających mieszkańców w planowanie przestrzenne (o dotychczasowych działaniach projektu piszemy w tej zakładce >>).

W trakcie obowiązywania obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, część gmin przygotowała materiały informacyjne i promocyjne służące zachęceniu do udziału w konsultacjach, jak też wyjaśniające wartość i cel zaangażowania mieszkańców w dyskusję i ustalenia ważne dla planowania przestrzennego. Warto zapoznać się np. z prezentacją przygotowaną przez Urząd Gminy w Wejherowie, który w prosty i przyjazny sposób opisuje proces planowania przestrzennego, przebieg konsultacji i mozliwości włączenia się mieszkańców w ten proces. Gmina Wejherowo konsultuje swoje „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”, dlatego jej proces konsultacji jest bardziej złożony (stosuje liczne formy włączenia mieszkańców do udziału w konsultacjach) i długotrwały (konsultacje trwają kilka miesięcy). 

Z kolei w gm. Aleksandrów Kujawski, która pod konsultacje oddaje projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru kilku miejscowości na terenie gminy przygotowana została m.in. interaktywna mapa gminy, która zawiera informacje tekstowe i tabelaryczne opisujące stan planistyczny gminy i wykorzystywana jest w konsultacjach społecznych. Dodatkowo dla mieszkańców przygotowano ankietę, której celem jest określenie potrzeb i opinii dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania oraz mocnych i słabych stron zagospodarowania przestrzennego w gminie.  

Natomiast gm. Osiek (powiat brodnicki) przygotowała filmik promocyjny, który upowszechnia m.in. na swoim fanpage’u na Facebooku, a czekając na możliwość spotkania z mieszkańcami przygotowała i opublikowała konsultowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w serwisie stacja-konsultacja.pl.

Na naszej podstronie "Planowanie z mieszkańcami" publikujemy bieżące informacje o projekcie, jak też mapkę wskazującą wszystkie gminy-uczestników tego przedsięwzięcia.