Forum Dobrego Prawa

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

  • Contrast
  • Layout
  • Font

Sekretariat rzeczniczy tworzy zaplecze dla osób, które związane są z organizacjami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i reprezentują sektor pozarządowy w gremiach opiniodawczo-doradczych.

Skontaktuj się z nami, jeśli:

 • potrzebna jest ekspertyza lub opinia prawna w dotyczącym NGO temacie, którym twoje gremium się aktualnie zajmuje,
 • w kontekście podejmowanych tematów chciałbyś zorganizować spotkanie np. z przedstawicielami grupy, której interesy reprezentujesz,
 • masz pomysł na działanie rzecznicze, szukasz konsultacji i wsparcia organizacyjnego,
 • chcesz poznać inne osoby zaangażowane w działania rzecznicze lub interesują Cię tematy, którymi aktualnie się zajmują
 • zamierzasz zaangażować się w działania rzecznicze lub zgłosić temat ważny dla III sektora,
 • oraz w każdej innej sprawie, w której potrzebujesz wsparcia.

BUDŻET RZECZNICZY

Działania zrealizowane do końca 2021 roku w ramach budżetu rzeczniczego:

 1. opinia prawna w sprawie możliwości finansowania przez Samorząd Województwa, na podstawie ustawy o pożytku, opłat bankowych od kredytów lub pożyczek zaciąganych przez organizacje pozarządowe na realizację celów statutowych (tutaj),
 2. opinia prawna dotycząca ryczałtowego rozliczania przez PFRON kosztów pośrednich (tutaj),
 3. spotkanie konsultacyjne dot. Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z NGO na rok 2021 (zebrane w trakcie spotkania uwagi do projektu Programu),
 4. wypracowanie projektu zarządzenia w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie Miasta Torunia i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Torunia (link),
 5. opinia prawna dot. możliwości przeznaczania (w ogłaszanych przez samorządy otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego) części dofinansowania na rozwój instytucjonalny organizacji (opinia),
 6. wypracowanie sposobu wsparcia NGO na poziomie regionu w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii (link),
 7. opinia prawna dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (link),
 8. poprowadzenie spotkania organizacji z powiatu chełmińskiego nt. powołania powiatowej RDPP i wypracowanie uwag do projektu Programu Współpracy (link),
 9. analiza, której celem jest określenie na ile idea RLKS jest zachowana w praktyce funkcjonowania LGD w miastach województwa kujawsko-pomorskiego (link).

Jeśli chcesz, abyśmy wsparli twoje działanie rzecznicze, skontaktuj się z Sekretariatem rzeczniczym, który prowadzi Witold Jankowiak (T: +48 607 191 484, M: rzecznictwo@federacja-ngo.pl)