Aktualności

2019-08-30 Już za chwileczkę, już za momencik
Photo by Maira Kouvara, freeimages.com

Ostatnie cztery miesiące roku zapowiadają się w Federacji bogate w wydarzenia. Zaplanowaliśmy kilkanaście przedsięwzięć i działań – część z nich wyłącznie dla naszych organizacji członkowskich, ale większość dla wszystkich organizacji sektora pozarządowego w regionie. Nie zabraknie też przedsięwzięć o charakterze międzysektorowym.

Do naszych planów na jesień tego roku należą tak różne przedsięwzięcia jak realizacja kompleksowego programu skierowanego na rozwój wolontariatu, organizacja „śniadań pozarządowych”, granty dla gmin na konsultacje społeczne, rozpoczęcie kampanii fundraisingowej, trzecia edycja Szkoły Stanowienia Prawa oraz przygotowania do 10-lecia Federacji, które przypada w 2020 roku.

[1] od spotkań w połowie września br. rozpoczniemy szerokie działania na rzecz rozwoju wolontariatu w regionie – będą spotkania rozwijające i akcje społeczne dla wolontariuszy, szkolenia i staże rozwojowe dla koordynatorów wolontariatu, debaty tematyczne, a także wyróżniania (certyfikacja) organizacji rozwijających wolontariat. To wszystko elementy przedsięwzięcia „Partnerstwo dla Wolontariatu”, które realizujemy wspólnie z 8 partnerami;

[2] dzięki wsparciu z Programu PROO rozpoczniemy działania służące programowemu rozwojowi Federacji. Zaczniemy od... cyklu cotygodniowych „śniadań pozarządowych” dla naszych organizacji członkowskich i dla organizacji zaprzyjaźnionych z Federacją – tworzymy w ten sposób miejsce stałych spotkań sektora pozarządowego, podczas których rozmawiać będziemy o potrzebach kujawsko-pomorskiej „pozarządówki” i planować będziemy wspólne działania;

[3] kontynuować będziemy projekt „Organizacje stanowią prawo”, w którym rozwijamy kompetencje NGO w procesach stanowienia prawa – wspólnie z Partnerami zorganizujemy co najmniej cztery dwudniowe warsztaty służące proponowaniu przez NGO zmian do konkretnych aktów prawnych, a także przeprowadzimy trzecią (i ostatnią) edycję Szkoły Stanowienia Prawa (rekrutacja do Szkoły rozpocznie się już we wrześniu br.);

Photo by Andrew Jabs, freeimages.com

[4] dla absolwentów dotychczasowych edycji Szkoły Stanowienia Prawa zaplanowaliśmy dwudniowe spotkanie służące integracji grupy i budowaniu zaplecza eksperckiego dla sektora pozarządowego – razem będziemy planować jak rozwijać nasze działania i jakie formy zaangażowania przyjmować tak, aby głos środowiska pozarządowego był słyszalny w procesach tworzenia prawa na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Spotkanie odbędzie się pod szyldem "Forum Dobrego Prawa";

[5] pracę rozpocznie nas zespół ds. 10-lecia Federacji – chcemy, aby pierwszy jubileusz Federacji był okazją do integracji sektora pozarządowego i mamy mnóstwo pomysłów jak podsumowując dziesięć lat doświadczeń sieciowania NGO... rozwijać organizacje pozarządowe. Przygotowane w tym roku rozwiązania zostaną wdrożone w przyszłym roku;

[6] rozpoczniemy przygotowania do uruchomienia w 2020 roku kampanii fundraisingowej – koncepcja kampanii powstała już w 2018 roku, a teraz – dzięki pozyskanym środkom – możemy uruchomić działania kampanii, rozpoczynając jednak od gruntownego przygotowania szkoleniowego osób zainteresowanych pozyskiwaniem środków ze źródeł prywatnych;

[7] kontynuować będziemy działania projektu „Planowanie z mieszkańcami”, w którym lokalnym samorządom przekazujemy granty na ciekawe i wielowątkowe konsultacje społeczne. W tym roku co najmniej 12 samorządów otrzyma od nas grant i przeprowadzi konsultacje społeczne z mieszkańcami.

Czas między wrześniem a grudniem tego roku to w dużym stopniu przygotowania do działań zaplanowanych na 2020 rok. Zapraszamy Was do udziału w tych przedsięwzięciach i do wspólnego planowania!