Aktualności

2019-07-04 Partnerstwo organizacji dla wolontariatu

W wyniku konkursu prowadzonego przez Narodowy Instytut Wolności porozumienie Federacji i jej 8 organizacji członkowskich zostało Partnerem Programu Korpus Solidarności. W każdym województwie wyłaniana jest jedna organizacja-partner. Oznacza to, że od września br. będziemy realizować wiele działań wspierających wolontariat w regionie.

W przedsięwzięciu przewidziane są cztery bloki aktywności adresowanych dla różnych grup odbiorców: (1) dla „Wolontariuszy”, zarówno tych już aktywnych, jak i dla osób zainteresowanych podjęciem aktywności wolontarystycznej (spotkania, szkolenia, akcje społeczne, poradnictwo). Pomożemy nawiązać kontakty, zdobyć kompetencje, wymieniać się doświadczeniami, jak i zdobyć umiejętności planowania własnej „ścieżki” wolontarystycznej; (2) dla „Koordynatorów wolontariatu”, czyli dla osób, które zarządzają grupą wolontariuszy w organizacjach, sami posiadając doświadczenie aktywności wolontariackiej. Dla osób tych szczególnie ważne jest tworzenie rozwiązań, które służą wymianie doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów i zdobywaniu kompetencji. Oprócz spotkań i szkoleń mamy dla nich także staże rozwojowe w organizacjach i debaty wolontariackie; (3) dla „Organizatorów wolontariatu” planujemy działania, które pomogą w organizacji i podejmowaniu działań wolontariackich w tych podmiotach, bądź też w zakresie rozwinięcia dotychczasowej aktywności lub podniesienia jej standardów. Zorganizujemy spotkania branżowe związane z wolontariatem w różnych obszarach aktywności, jak kultura, pomoc społeczna czy sport, szkolenia i poradnictwo, ale też przeprowadzimy certyfikację organizacji wzorowo współpracujących z wolontariuszami; (4) dla „Otoczenia wolontariatu” zaplanowaliśmy z kolei budowanie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu, które podejmować będą wspólne działania dysponując własnym budżetem.

Udział Federacji i jej partnerów w Programie Korpus Solidarności służy m.in. stworzeniu kompleksowej oferty wsparcia wolontariatu w regionie, upowszechnianie i wzmacnianiu działań wolontariackich wśród lokalnej społeczności, upowszechnianie dobrych wzorców i praktyk, ale także tworzeniu trwałych struktur realizacji działań wolontarystycznych i budowaniu wspólnoty podmiotów zaangażowanych w rozwój wolontariatu.

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Federację w partnerstwie z organizacjami: CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Daj Szansę Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych, Fundacja Court Watch Polska, Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”, Fundacja Światło, Fundacja Wiatrak, Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE. Projekt trwać będzie do końca 2020 roku.

Obecnie podpisywana jest umowa o dofinansowanie, a przedstawiciele Federacji biorą udział w ogólnopolskim spotkaniu dla Partnerów Programu w Warszawie (8-9 lipca br.). Od sierpnia br. informować będziemy o najbliższych działaniach i możliwości wzięcia w nich udziału.