Biuro Monitoringu to inicjatywa Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której celem jest przyglądanie się standardom funkcjonowania administracji publicznej i współpracy międzysektorowej oraz konkretne działania interwencyjne. Standardom funkcjonowania, czyli jakości świadczonych usług, przejrzystości działań, ich finansowania ze środków publicznych i wreszcie ich efektów.

Działania Biura Monitoringu są cyklicznie podsumowywane w formie raportów wskazujących powody podjęcia interwencji, opisujących działania i podsumowujących wypracowane wyniki.

Dotychczasowe doświadczenia Federacji w ramach działalności monitoringowej i strażniczej odnoszą się m.in. do: kwestii udziału i wpływu przedstawicieli Federacji na powstawanie programów współpracy, wprowadzenia modelu wyłaniania przedstawicieli organizacji pozarządowych do gremiów i zespołów roboczych w Toruniu, zaangażowania Federacji w powstawanie krajowego programu na rzecz ekonomii społecznej, zabiegów Federacji o uwzględnienie głosu środowiska pozarządowego przy tworzeniu Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego czy starań o szeroko dostępne i efektywne stosowanie konsultacji społecznych w województwie kujawsko-pomorskim.