Aktualności

2017-01-17 Granty dla gmin na konsultacje - trzeci nabór do projektu grantowego
Photo by Marcelo Moura, freeimages.com

Od dziś do końca lutego br. prowadzimy trzeci nabór gmin do udziału w projekcie grantowym "Dobre konsultacje, dobry plan". Uczestnikom projektu (gminom) zapewniamy granty na konsultacje społeczne, które pomożemy przygotować i wdrożyć. W projekcie bierze już udział 18 gmin z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W obecnej rundzie rekrutacji wybierzemy 7 gmin.

Gminy wyłonione w procesie rekrutacji wraz z ekspertami Federacji i  Fundacji Stabilo (Partnera przedsięwzięcia) przygotują Indywidualne Plany Konsultacji (IPK) dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych konkretnych inwestycji. Plany te zostaną ocenione przez powołany w  Federacji zespół (z udziałem planistów/urbanistów, specjalistów planowania przestrzennego, specjalistów konsultacji), który przyzna granty na realizację zaplanowanych konsultacji gminom zakwalifikowanym do projektu. Wszystkie informacje o projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan" zebraliśmy w zakładce "Partycypacja w planowaniu". Zamieściliśmy w niej także procedury projektu, opisujące jego przebieg, cel i wymagania.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konsultacji oraz formularzem aplikacyjnym:

Regulamin rekrutacji do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (III nabór) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja .pdf) >>>
Formularz aplikacyjny dla gmin do projektu "Dobre konsultacje, dobry plan" (wersja edytowalna .docx) >>>

Pod numerem telefonu 56 652 23 56 udzielamy informacji dot. udziału w  projekcie. Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego br. Natomiast dla zainteresowanych udziałem w projekcie zaplanowaliśmy spotkania informacyjne, które odbędą się:

  • 02 lutego 2017 w Toruniu
  • 13 lutego 2017 w Gdańsku
  • 16 lutego 2017 w Olsztynie

Podczas spotkań zaprezentujemy szczegółowe informacje o udziale w projekcie, o jego zasadach i możliwościach, jak też będzie okazja do indywidualnego spotkania z reprezentantami realizatorów projektu. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, konieczne jest jednak przesłanie do nas zgłoszenia (faks lub mail) na Formularzu zgłoszenia >>>. Natomiast z agendą spotkania można zapoznać się tutaj >>>.

Projekt został wspólnie przygotowany i jest realizowany w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych i Fundację Stabilo, które wykorzystują w projekcie doświadczenia obu organizacji z  dotychczasowych działań konsultacyjnych, z włączania mieszkańców do działań partycypacyjnych i ze współpracy z administracją publiczną. Projekt jest jednym z siedmiu projektów spośród wniosków złożonych na ogólnopolski konkurs w Ministerstwie Rozwoju (Działanie 2.19 PO WER Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego).

Realizacja projektu trwa od kwietnia 2016 roku. Dotychczas przystąpiło do niego 18 gmin ze wszystkich czterech województwa objętych działaniami projektu (województwo kujawsko-pomorskie, województwo pomorskie, województwo warmińsko-mazurskie, województwo zachodniopomorskie).