Aktualności

2021-08-31 Wakacyjne działania, grantowe wsparcie

Od czerwca br. organizacje członkowskie Federacji realizują inicjatywy, na które otrzymały granty od Federacji. Finansowo wsparliśmy cztery inicjatywy sześciu organizacji - każde z przedsięwzięć jest albo działaniem wspólnym organizacji członkowskich, albo inicjatywą na rzecz organizacji członkowskich Federacji. Wakacje okazały się dobrym czasem do przeprowadzenia części zaplanowanych działań.

Fundacja Kaktus i Fundacja „Daj szansę” działając razem zaproponowały inicjatywę, która ma na celu przygotowanie planu działań wsparcia rodzin sprawujących opiekę nad osobą z niepełnosprawnością w kilkuetapowym procesie włączającym wielu interesariuszy. W lipcu br. odbyły się pierwsze dwa spotkania warsztatowe poświęcone przeprowadzeniu diagnozy potrzeb niesamodzielnych osób z niepełnosprawnością i ich rodzin w zakresie życia w środowisku lokalnym i braku konieczności rozdzielenie rodzin do placówek wsparcia całodobowego. O tym wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej Fundacji Kaktus >>.

Z kolei Fundacja Światło wraz z RC Fundacją Konsultingu i Rehabilitacji tworzą ogród sensoryczny – korzystać będą z niego pacjenci w śpiączce (podopieczni Fundacji Światło), a przygotowują go podczas warsztatów osoby z zaburzeniami psychicznymi (podopieczni RC Fundacji). W lipcu i sierpniu br. trwały intensywne prace nad stworzeniem ogrodu. Postępy prac można zobaczyć na stronie internetowej Fundacji Światło >>.

Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa zaplanowało warsztaty dla osób reprezentujących organizacje członkowskie Federacji z zakresu umiejętności odręcznego wizualizowania treści prezentacji, tworzenia własnych wzorców rysunkowych, opowiadania i notowania obrazami. A Fundacja Liberi zachęca organizacje członkowskie Federacji do budowania konsorcjum służącego rozwojowi zasobów i zaspokajaniu wspólnych celów organizacji. Niebawem powstanie kompletna strategia tych działań i zawarta umowa między organizacjami, a pierwsze robocze spotkanie poświęcone jej przygotowaniu odbyło się w lipcu 2021 roku (informacja o tym wydarzeniu na stronie internetowej Fundacji Liberi >>).

O konkursie grantowym dla organizacji członkowskich Federacji pisaliśmy wcześniej w dwóch informacjach: o ogłoszeniu konkursu  oraz o jego rozstrzygnięciu.