Aktualności

2021-09-28 Trzy filmy o aktywności pozarządowej, czyli rzecz o Federacji (część 5)

Po wakacyjnej przerwie wracamy do ostatnich części naszego cyklu informacji o działaniach Federacji. Tym razem zachęcamy do popatrzenia na naszą aktywność przez pryzmat trzech filmów, które powstały na przełomie 2019 i 2020 roku.

Pierwszy z filmów dotyczy współpracy organizacji pozarządowych w formie sieci/związku organizacji oraz opowiada o korzyściach z przynależności do Federacji. Reprezentantki i reprezentanci naszych organizacji członkowskich opowiadają w nim o Federacji, o tym jak współpracujemy, jak poznajemy się nawzajem i jak budujemy zaufanie.


Drugi film postanowiliśmy poświęcić zagadnieniu „rzecznictwa interesów sektora pozarządowego” - rzecznictwo należy do aktywności wpisanych w statut Federacji i przez Federację konsekwentnie realizowanych. A że zachęty do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, albo do „rzecznikowania” w sprawach sektora pozarządowego płyną do organizacji pozarządowych ze wszystkich stron, w tym bardzo często z Federacji, w filmie opowiadamy dlaczego w Federacji zajmujemy się tymi kwestiami i co z nich wynika.

 


Z kolei w trzecim filmie opowiadamy o tym, że "nucimy tę samą melodię" i staramy się wytłumaczyć co to znaczy. Reprezentanci naszych organizacji członkowskich przybliżają czym jest Federacja, jaka jest jej rola w sektorze pozarządowym i krótko o tym jakich działań się podejmujemy. 

 


W poprzednich tekstach o Federacji pisaliśmy m.in. o tym, że sieć pozarządowa to wspólne działanie organizacji, opisywaliśmy jak wspieramy sektor obywatelski, jak reprezentujemy organizacje oraz o tym jak rozwijamy partycypację obywatelską.