Aktualności

2024-04-30 Podsumowanie: Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji

W Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych poszukujemy rozwiązań i podejmujemy działania służące rozwijaniu zaangażowania reprezentantek i reprezentantów organizacji pozarządowych w rzecznictwo interesów III sektora. To z chęci budowania reprezentacji sektora obywatelskiego w regionie powstała nasza Federacja. To z potrzeby wprowadzenia ulepszeń i niwelowania problemów w codziennej aktywności organizacji pozarządowych biorą się nasze działania rzecznicze. Przez ostatnie ponad półtora roku mocno wzmocnił je projekt "Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji".

Przez kilka ostatnich lat wykształciliśmy liczną grupę osób zainteresowanych zabieganiem o sprawy III sektora (przez warsztaty i Szkołę Stanowienia Prawa), stworzyliśmy miejsce spotkań dla aktywnych w rzecznictwie (pod nazwą Forum Dobrego Prawa), angażujemy się w kilkanaście konsultacji rocznie i uczestniczymy w kilkunastu zespołach i grupach międzysektorowych. To ciągle mało. Dlatego szukamy możliwości finansowego wsparcia kolejnych planów i pomysłów.

Z pomocą przyszedł nam program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, który wsparł finansowo realizację przedsięwzięcia „Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji” między październikiem 2022 a kwietniem 2024 roku.

Co wyniknęło z tego projektu? Aby zarządzać bieżącymi i kolejnymi działaniami rzeczniczymi, rozwijać je i ulepszać stworzyliśmy 12-osobowy zespół zadaniowy spośród uczestniczących w Forum Dobrego Prawa. Zespół przeprowadził kilka procesów konsultacji, zebrał doświadczenia, podsumował wyniki i na tej podstawie podjął i przetestował nowe formy działań w naszej aktywności rzeczniczej: powstały mini-raporty dot. tematów ważnych dla środowiska pozarządowego w regionie z opisem działań rzeczniczych i ich wyniku, zaczęliśmy nagrywać i upowszechniać filmy w sprawach będących przedmiotem rzecznictwa, jak i prowadzimy badania ankietowe w tematach będących przedmiotem rzecznictwa. Zanim podjęliśmy którekolwiek z tych działań, skorzystaliśmy ze szkoleń dla Forum Dobrego Prawa – o pisaniu tekstów z przeznaczeniem do internetu, o tworzeniu filmów do mediów społecznościowych i o prowadzeniu badań ankietowych.

Podsumowaliśmy także nasze aktualne i wcześniejsze doświadczenia konsultacyjne i na tej podstawie określiliśmy „dziewięć elementów modelowych konsultacji dokumentów”. Równolegle, wypracowaliśmy koncepcję internetowego narzędzia konsultacji on-line, które zastąpi prowadzą przez nas od dwunastu lat stację-konsultację.pl i której celem jest stworzenie rozwiązania przyjaznego dla użytkowników i zachęcającego do udziału w konsultacjach.

Dla środowiska pozarządowego w regionie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy dwa szkolenia poświęcone prowadzeniu działalności rzeczniczej i zorientowane na wypracowanie konkretnych rozwiązań i pomysłów w procesach konsultacyjnych. Wypracowaliśmy także zasady i przeprowadziliśmy konkurs grantowy „Bony rzecznicze na działania organizacji pozarządowych i osób aktywnych społecznie” wspierając inicjatywy konsultacyjne w mniejszych i większych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego.
 

Wszystkie te elementy łączy wspólny cel – konsolidacja grupy osób aktywnych w rzecznictwie interesów organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, skupionych w prowadzonym przez Federację Forum Dobrego Prawa, w kierunku trwałego i eksperckiego zaplecza merytorycznego dla III sektora w regionie. To dlatego działania projektu polegały na rozwijaniu kompetencji uczestniczek i uczestników Forum, na wspólnym planowaniu działań i podejmowaniu nowych wyzwań, na wspólnym poszukiwaniu modelowych rozwiązań konsultacji dokumentów publicznych, a także na upowszechnianiu postaw rzeczniczych wśród obywateli i organizacji w regionie przez warsztaty oraz konkurs grantowy.
W wyniku projektu „Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji” umocniliśmy i rozwinęliśmy Forum Dobrego Prawa, wypracowaliśmy plan działań Forum na kolejne trzy lata, wzięliśmy udział w kilku procesach konsultacyjnych, przetestowaliśmy nowe pomysły w konsultacjach oraz rozszerzyliśmy grupę osób i organizacji angażujących się w działania rzecznicze na rzecz regionalnej wspólnoty.

Podsumowanie projektu, wraz z "ważnymi liczbami" dotyczącymi jego realizacji można także pobrać i przeczytać >>

Mamy też krótki film podsumowujący nasze przedsięwzięcie projektowe:

 


 


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.