Aktualności

2024-04-12 Bony rzecznicze: Podsumowanie naszego konkursu dla NGO

Dobrze wiecie, że lubimy przyznawać granty na Wasze działania. Także na te rzecznicze. Staramy się też podsumowywać, co wyszło z naszych konkursów grantowych. Tym razem podsumowujemy konkurs "Bony na działania rzecznicze".

Konkurs "Bony rzecznicze na działania organizacji pozarządowych i osób aktywnych społecznie" to nasz ubiegłoroczny pomysł na rozwijanie działań organizacji pozarządowych w sprawach wspólnych dla sektora obywatelskiego. Inaczej mówiąc, konkurs miał pomóc podjąć i zrealizować wspólne działania rzecznicze organizacji pozarządowych z województwa. Dlatego działania finansowane z bonów mogły dotyczyć np. stworzenia petycji i zebrania pod nią podpisów, przygotowania i przeprowadzenia spotkania tematycznego w danej sprawie, organizacji spaceru badawczego w ramach konsultowania przestrzeni, pozyskania opinii prawnej lub ekspertyzy ważnej dla aktywności rzeczniczej, przygotowania projektu konkretnej procedury współpracy organizacje-samorząd, kosztów uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym, kosztów rozesłania stanowiska do licznej grupy odbiorców itp. To wszystko formy działań rzeczniczych, które mają pomóc we wspólnym działaniu organizacji i/lub grupy osób aktywnych. 

Konkurs ogłosiliśmy na początku czerwca ub.r., realizując nabory wniosków w miesięcznych rundach. Łącznie dostaliśmy wnioski o wsparcie 16 inicjatyw. Spośród nich nasza Komisja Grantowa wybrała w sumie 8 pomysłów, na które podpisaliśmy umowy. Ostatecznie 6 działań zostało przeprowadzonych i ukończonych. Wielkość jednego grantu to kwota do 1.400,00 zł.

Kto i jakie działania przeprowadził korzystając z bonów rzeczniczych? 

Fundacja Polski Fundusz Fundraisingowy wspólnie z serwisem CTR24.pl przeprowadziła konsultacje zagospodarowania placu przykościelnego w podtoruńskim Osieku nad Wisłą. Organizatorzy konsultacji chcieli poznać opinie i prozpozycje mieszkańców w zakresie wykorzystania konkretnego obszaru w centrum miejscowości, dlatego powstała internetowa ankieta dla mieszkańców (wypełniło ją 110 osób), odbyło się spotkanie konsultacyjne (dla ponad 30 uczestników), a w efekcie powstał pomysł użytkowania placu. Raport z konsultacji został opublikowany na stronie CTR24.pl.

Inną ciekawą inicjatywą rzeczniczą było przedsięwzięcie organizacji Młodzi dla Kujawsko-Pomorskiego, która postanowiła sprawdzić z jakimi problemami transportowymi borykają się uczennice, uczniowie, studentki i studenci w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach działania przeprowadzone zostały badania wśród uczniów (wzięło w nich udział 430 osób) i powstał raport o wykluczeniu transportowym, który został przekazany do 30 instytucji w regionie. Organizacja zadbała o szeroką promocję przedsięwzięcia m.in. w lokalnych i regionalnych mediach. "Raport nt. wykluczenia transportowego osób uczniowskich" można poznać tutaj >>.

Z kolei Koło Gospodyń Wiejskich "Dolina Osy" w miejscowości Rogóźno-Zamek skoncentrowało się na wypracowaniu strategii współpracy i rozwoju organizacji pozarządowych działających w gminie i na określeniu potrzeb i postulatów lokalnych organizacji w zakresie współpracy międzysektorowej. Odbyły się dwa spotkania dla lokalnych aktywistów (wzięło w nich udział blisko 30 osób), powstała strategia współpracy, pojawiły się nowe kontakty i pomysły na nowe wspólne inicjatywy. 

Natomiast nasz najaktywniejszy grantobiorca - Bydgoski Ruch Miejski - przeprowadził kilka działań o których wsparcie wnioskował w kolejnych naborach konkursu. Dzięki aktywności stowarzyszenia przeprowadzone zostały w lipcu i we wrześniu 2023 dwa spacery badawcze poświęcone pięciu miejscowym planom zagospodarowania osiedla Fordon i debata z mieszkańcami nt. Nowego Centrum Fordonu. Z kolei w październiku odbyło się spotkanie z ekspertem na temat problematyki zielono-niebieskiej infrastruktury. Wydarzenie to połączono z analizą dokumentów Miasta Bydgoszczy związanych z problematyką spotkania (Plan adaptacji miasta do zmian klimatu). W efekcie spacerów zebrano liczne wnioski i propozycje mieszkańców do dokumentów planistycznych, a w wyniku spotkania pomysły i propozycje dotyczące zadań miasta w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury, jak m.in. budowa zbiorników retencyjnych, poprawa jakości komunikacji zbiorowej, rozwój terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku itp. Zebrane uwagi (i trochę zdjęć) ze spaceru badawczego można obejrzeć tutaj >>.

 Dziękujemy Wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie!

  
Konkurs "Bony rzecznicze na działania organizacji pozarządowych"
jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.